ORDONANȚA nr. 34 din 30 ianuarie 2003privind măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agenților economici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 1 februarie 2003  În temeiul art. 107 alin. (1) din Constituție și al art. 1 pct. II. 1 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se abrogă.2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Agenții economici care au angajat credite bancare pentru producția de export vor beneficia de bonificatia de dobânda acordată de stat prin intermediul Băncii de Export-Import a României (Eximbank) - S.A., numai pentru exporturile a căror contravaloare a fost încasată și repatriata.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) exporturile de obiective complexe și de produse cu ciclu lung de fabricație, pentru care se poate acorda bonificație de dobânda, semestrial, pe perioada de execuție, respectiv înainte de livrarea la export și de încasarea și repatrierea valutei aferente. În situația în care valuta nu este repatriata în termen de 60 de zile de la data plății exportului, conform termenului stipulat prin contractul extern, bonificatia de dobânda acordată la care se adauga dobânzile și penalitățile de orice fel vor fi recuperate și vărsate la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile legale referitoare la colectarea creanțelor bugetare.(3) Din alocațiile prevăzute prin legea bugetului de stat pe anul curent se vor suporta și bonificatiile de dobânda aferente cererilor înregistrate în cursul aceluiași an, cu respectarea prevederilor alin. (1) și numai dacă exporturile s-au efectuat într-o perioadă anterioară de cel mult 18 luni de la data depunerii documentelor la Banca de Export-Import a României (Eximbank) - S.A. (la 10-06-2003, Articolul 4 din Punctul 2. , Articolul 1 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 237 din 2 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 iunie 2003 ) 3. Articolele 15 și 16^1 se abrogă.  +  Articolul 2Ordonanța Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 30 ianuarie 2003.Nr. 34.--------------