HOTĂRÂRE nr. 1.055 din 30 octombrie 2012privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 1 noiembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 867/2010 privind transmiterea unor părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița.(2) Imobilele având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, transmise în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, revin de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Se aprobă înscrierea imobilelor prevăzute la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Administrației și Internelor va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Mircea Dușa
  p. Ministrul delegat pentru administrație,
  Constantin Cătălin Chiper,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  București, 30 octombrie 2012.Nr. 1.055.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a unui imobil care revine de drept din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean
  Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție
  - Județean Dâmbovița
  Denumirea și locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice aleimobilului Numărul de înregistrare la Ministerul Finanțelor Publice și codul de clasificare
  Imobil 15-119 Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița Județul Dâmbovița, din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița CUI 4280205 Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 – Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița CUI 4279790 Suprafață construită – 8.503 mp Suprafață desfășurată – 9.927 mp Suprafața totală a terenului, inclusiv construcțiile = 43.194 mp CF: 71861 Valoarea de inventar – 4.367.876,86 Cod de clasificare: 8.19.01
  (la 22-04-2013, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 180 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013 )
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a unor imobile care revin de drept din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean
  Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul
  de Jandarmi Județean Dâmbovița
  Denumirea și locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la carese transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare la Ministerul Finanțelor Publice și codul de clasificare
  Imobil I Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița Județul Dâmbovița, din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița CUI 4280205 Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 – Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița CUI 4280000 Suprafață construită – 685 mp Suprafață desfășurată – 685 mp Suprafața totală a terenului - 11.783 mp CF - 71862 Valoarea de inventar – 584.394,27 lei Cod de clasificare: - 8.19.01
  Imobil II Bd. Regele Carol I nr. 49, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița Județul Dâmbovița, din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița CUI 4280205 Statul român, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne CUI 4267095 – Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița CUI 4280000 Suprafață totală a terenului - 210.090 mp CF - 71865 Valoarea de inventar – 13.523.516,28 lei Cod de clasificare: - 8.19.01
  (la 22-04-2013, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 180 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013 )
  -----