ORDIN nr. 2.866 din 27 decembrie 2017privind clasarea în Lista monumentelor istorice a imobilului Fosta grădiniță (actualul restaurant "La Prut") - corp B și Sala de sport - corp A, situat în Str. Nouă nr. 9-11, orașul Agnita, județul Sibiu, categoria II - arhitectură, m – monument, grupa valorică B
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 25 septembrie 2018  Având în vedere Referatul nr. 6.702/2016 din 6 noiembrie 2017 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii și identității naționale privind clasarea Fostei grădinițe (actualul restaurant „La Prut“) - corp B și Sala de sport - corp A, Str. Nouă nr. 9-11, orașul Agnita, județul Sibiu în Lista monumentelor istorice, categoria II - arhitectură, m – monument, grupa valorică B,în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se clasează ca monument istoric Fosta grădiniță (actualul restaurant „La Prut“) - corp B și Sala de sport - corp A, situat în Str. Nouă nr. 9-11, orașul Agnita, județul Sibiu, categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B, având cod LMI SB-II-m-B-21143.(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentelor istorice sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu
  București, 27 decembrie 2017.Nr. 2.866.  +  ANEXĂ
  Zona de protecție a monumentului istoric Fosta grădiniță
  (actualul restaurant „La Prut“) - corp B și Sala de sport - corp A,
  situat în Str. Nouă nr. 9-11, orașul Agnita, județul Sibiu
  Coordonate puncte de contur:
  Nr. pct.X (m)Y (m)
  1497235.410470868.014
  2497176.495470844.228
  3497142.058470836.448
  4497107.309470837.553
  5497098.867470834.219
  6496954.046470849.401
  7496954.757470867.884
  8496960.441470867.173
  9496965.415470935.416
  10496990.639470927.952
  11496997.389470968.115
  12496986.020470972.380
  13496988.863470985.887
  14496970.033470992.284
  15496975.718471016.454
  16496940.901471019.653
  17496941.612471051.641
  18496993.836471036.358
  19496997.744471057.328
  20496931.309471084.696
  21496936.638471165.024
  22496897.118471185.032
  23496903.868471213.822
  24496932.645471201.737
  25496936.908471221.641
  26497029.278471196.405
  27497042.502471192.505
  28497128.195471201.202
  29497221.663471236.939
  30497381.045471155.361
  31497371.825471079.002
  32497386.680470867.350
  33497292.009470866.400
  -----