ORDONANȚĂ nr. 24 din 12 iulie 2005pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 19 iulie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 7 din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică autorităților administrației publice și instituțiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3) și (4), Ministerului Afacerilor Externe și misiunilor diplomatice ale României, Ministerului Administrației și Internelor, Departamentului pentru Relația cu Parlamentul, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Ministerului Public, Agenției Naționale de Presă ROMPRES, Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, precum și consiliilor locale și județene. (la 18-11-2005, Alineatul (2) din Articolul 7, Articolul UNIC a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 320 din 10 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 15 noiembrie 2005 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Maria Cristina Manda,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 12 iulie 2005.Nr. 24.------------