DECIZIE nr. 1.075 din 5 septembrie 2018privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018    Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sectorul 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul ședinței din data de 29.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a analizat Referatul de constatare nr. 828/24.08.2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a Societății STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Drăgășani, str. Decebal, bloc M2-2, scara A, etaj 2, ap. 4, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J38/1252/2008, cod unic de înregistrare 24913620, și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare al Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 576/28.07.2009, reprezentată de către domnul Teodorescu Virgil, în calitate de administrator, și a constatat următoarele:1. Prin Decizia Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1.795/2015 privind aprobarea cererii de suspendare a activității Societății STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. s-a aprobat suspendarea, la cerere, a activității societății, pentru o perioadă de 3 ani.2. Prin Adresa nr. 25.931 din 3.08.2018, Societatea STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat aprobarea încetării activității de intermediere. Totodată, s-a trimis la Autoritatea de Supraveghere Financiară și Hotărârea nr. 1 din 24.07.2018, prin care s-a hotărât:– „Se va solicita la Autoritatea de Supraveghere Financiară de către domnul Teodorescu Virgil, în numele societății, aprobarea încetării activității de intermediere a S.C. STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.“3. Conform balanțelor de verificare ale Societății STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., aceasta nu înregistrează debite (prime nedecontate) în relația cu societățile de asigurare cu care a colaborat. 4. Societatea nu are colaboratori - asistenți în brokeraj persoane fizice sau juridice înregistrați în Jurnalele asistenților în brokeraj, iar în Registrul personalului propriu nu există nicio înregistrare.5. Societatea STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite în contul taxei de funcționare, datorată Autorității de Supraveghere Financiară.Față de motivele de fapt și de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) și ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizației de funcționare a Societății STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Drăgășani, str. Decebal, bloc M2-2, scara A, etaj 2, ap. 4, județul Vâlcea, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J38/1252/2008, cod unic de înregistrare 24913620, și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare al Autorității de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 576/28.07.2009, reprezentată de către domnul Teodorescu Virgil, în calitate de administrator, și radierea acesteia din secțiunea A și trecerea în secțiunea B din Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, conform dispozițiilor art. 3 și art. 4 alin. (4) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor și Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.  +  Articolul 2După data retragerii autorizației de funcționare, Societății i se interzic desfășurarea activității de negociere și încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistență pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
    p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Ovidiu Răzvan Wlassopol
    București, 5 septembrie 2018.Nr. 1.075.----