ORDIN nr. 2.459 din 2 iulie 2018pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului finanțelor publice nr. 4.597/1.698/2018
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Nr. 5.617 din 4 septembrie 2018
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.459 din 2 iulie 2018
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 13 septembrie 2018    ORDIN nr. 5.617 din 4 septembrie 2018