ORDIN nr. 1.698 din 28 martie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale în condițiile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Nr. 4.597 din 24 aprilie 2018
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.698 din 28 martie 2018
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 27 aprilie 2018    ORDIN nr. 4.597 din 24 aprilie 2018