HOTĂRÂRE nr. 1.198 din 4 octombrie 2007privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenția Națională pentru Sport
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 11 octombrie 2007



  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, precum și al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru pentru Agenția Națională pentru Sport cu suma de 5.862 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", astfel:– titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", cu suma de 4.461 mii lei în vederea finanțării cheltuielilor de investiții la pista de patinaj viteză de la MiercureaCiuc și a sălii de sport de la Complexul Sportiv Național "Izvoru Mureșului";– titlul 59 "Alte cheltuieli", cu suma de 1.401 mii lei pentru cheltuielile de reabilitare și modernizare a patinoarului artificial "Mihai Flamaropol" din București. (la 20-11-2007, Articolul 1 a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.397 din 19 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 20 noiembrie 2007 )  +  Articolul 2Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2007.  +  Articolul 3Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregește Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.  +  Articolul 4Cancelaria Primului-Ministru și Agenția Națională pentru Sport răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei
  Primului-Ministru,
  Marian Marius Dorin
  Președintele
  Agenției Naționale pentru Sport,
  Octavian Ioan Atanase Bellu
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 4 octombrie 2007.Nr. 1.198.--------