ORDIN nr. 4.461 din 27 august 2018privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 4 septembrie 2018  În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Calendarul de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  București, 27 august 2018.Nr. 4.461.  +  ANEXĂ
  CALENDARUL
  de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2018-2019
  1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a - EN II:Scris - Limba română - 7 mai 2019Scris - Limba maternă - 7 mai 2019Citit - Limba română - 8 mai 2019Citit - Limba maternă - 8 mai 2019Matematică - 9 mai 2019Scris-Citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 10 mai 20192. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a - EN IV:Limba română - 14 mai 2019Matematică - 15 mai 2019Limba maternă -16 mai 20193. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a - EN VI:Limbă și comunicare - 22 mai 2019Matematică și Științe ale naturii - 23 mai 2019
  -----