HOTĂRÂRE nr. 613 din 2 august 2018privind declasificarea informațiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor și Pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 10 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (2), (4) și (10) din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă declasificarea informațiilor cuprinse în documentele clasificate secrete de stat, nivel strict secret, emise de către instituțiile și structurile aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor, în condițiile legii, prevăzute în anexa nr. 1, întrucât termenele de păstrare au fost depășite, iar dezvăluirea informațiilor nu mai poate prejudicia securitatea națională, apărarea țării, ordinea publică sau interesele persoanelor de drept public sau privat deținătoare.  +  Articolul 2Se aprobă declasificarea informațiilor cuprinse în documentele clasificate secrete de stat, nivel secret, emise de către instituțiile și structurile aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor, în condițiile legii, prevăzute în anexa nr. 2, întrucât termenele de păstrare au fost depășite, iar dezvăluirea informațiilor nu mai poate prejudicia securitatea națională, apărarea țării, ordinea publică sau interesele persoanelor de drept public sau privat deținătoare.  +  Articolul 3(1) Deținătorii documentelor ce conțin informațiile clasificate prevăzute la art. 1 și 2, precum și cei care dețin copii ale acestora iau măsuri pentru suprimarea marcajelor de clasificare și scoaterea informațiilor de sub incidența reglementărilor protective prevăzute de lege.(2) Documentele care conțin informații declasificate potrivit prevederilor art. 1 și 2 urmează a fi gestionate în continuare în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată.(3) Consultarea documentelor ce conțin informațiile declasificate potrivit prevederilor art. 1 și 2 se realizează în conformitate cu prevederile art. 28 și 30 și ale anexei nr. 6 la Legea nr. 16/1996, republicată, precum și ale art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  București, 2 august 2018.Nr. 613.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  documentelor clasificate secret de stat, nivel strict secret,
  emise de către instituțiile și structurile aflate în coordonarea
  sau sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor, care se declasifică
  Nr. crt.Unitatea deținătoareConținutul pe scurt al documentuluiNr./data la emitentUnitatea emitentăNivelul actual de clasificareExemplareObservații
  Nr. Nr. file/ex.Nr. pagini
  0123456789
  1Direcția Silvică Caraș-SeverinOrdinul Inspectoratului Silvic Județean Caraș-Severin referitor adeverințe mobilizare la locul de muncă 0012501/11.11.1970Ministerul Agriculturii și SilviculturiiStrict secret111
  2Direcția Silvică Caraș-SeverinOrdinul Inspectoratului Silvic Județean Caraș-Severin mobilizare pe termen scurt a forțelor armate în caz de nevoie0012865/11.11.1970Ministerul Agriculturii și SilviculturiiStrict secret122
  3Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă Inspectoratul Silvic Județean Caraș-Severin - plan măsuri aplicare HCM nr. 957/1966 cu modificările HCM nr. 2115/1969 reglementare relații misiuni diplomatice, oficii consulare și cetățeni străiniFără numărMinisterul Agriculturii și SilviculturiiStrict secret11414
  4Direcția Silvică Caraș-Severin(Copie) HCM nr. 957/1969 (Relații cu misiuni diplomatice, oficii consulare, organizații și cetățeni străini și plan măsuri)0010555/11.05.1970Ministerul Agriculturii și SilviculturiiStrict secret12323
  5Direcția Silvică Caraș-SeverinInformații privind documentele necesare lucrărilor pentru mobilizarea la locul de muncă0010/08.09.1969Consiliul Superior al AgriculturiiStrict secret11919
  6Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă către Ministerul Agriculturii și Silviculturii - mijloace și materiale topografice din dotare conform HCM nr. 300/19631/25.01.1971Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinStrict secret122
  7Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă ocolul silvic - respectare legislație relații cu organizații, cetățeni și state străine - numire responsabil șef ocolul silvic1/28.05.1970Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinStrict secret11515
  8Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă către Ministerul Agriculturii și Silviculturii - transmiterea anexelor 10 și 11 privind mobilizarea la locul de muncă8/21.11.1969Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinStrict secret166
  9Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă „Nomenclator“ funcții salariați la data de 01.03.19693/30.04.1969Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinStrict secret122
  10Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă privind situația mijloacelor și aparatelor topografice din dotare7/27.12.1968Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinStrict secret133
  11Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă privind situația salariaților permanenți 8/21.12.1968Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinStrict secret11313
  12Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă către ocolul silvic - instrucțiuni completare evidențe mobilizare la locul de muncă 4779/30.09.1968Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinStrict secret134
  13Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă către Inspectoratul Silvic Județean Caraș-Severin și Centrul Militar Caraș-Severin 11/16.07.1968Inspectoratul Silvic TimișStrict secret188
  14Direcția Silvică Caraș-SeverinLista documentelor, datelor și informațiilor clasificate secrete de stat pentru centrale, cabinete și unități cu statut de centralăFără numărMinisterul Economiei Forestiere și Materialelor de ConstrucțiiStrict secret133
  15Direcția Silvică Caraș-SeverinOrdin Inspectoratul Silvic Județean Caraș-Severin - copie HCM nr. 300/1963 15/173086/7.01.1971Ministerul Agriculturii și SilviculturiiStrict secret199
  16Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă către Inspectoratul Silvic Județean Caraș-Severin - evidență militară și instrucțiuni de întocmire nomenclator funcții și tabel rezerviști1162/27.11.1968Ministerul Economiei Forestiere Strict secret199
  17Direcția Silvică Caraș-SeverinLista datelor și documentelor secrete de stat și instrucțiuni privind organizarea păstrării și manipulării acestora872/20.08.1968Ministerul Economiei ForestiereStrict secret188
  18Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresa la Inspectoratul Silvic Județean Caraș-Severin (evidență rezerviști și recruți)736/2.07.1968Ministerul Economiei Forestiere Strict secret133
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  documentelor clasificate secret de stat, nivel secret,
  emise de către instituțiile și structurile aflate în coordonarea
  sau sub autoritatea Ministerului Apelor și Pădurilor, care se declasifică
  Nr. crt.Unitatea deținătoareConținutul pe scurt al documentuluiNr./data la emitentUnitatea emitentăNivelul actual de clasificareExemplareObservații
  Nr. Nr. file/ex.Nr. pagini
  0123456789
  1Direcția Silvică TimișComunicare decizie minister - lucrări mobilizare09/09.03.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Regimului SilvicSecret135 
  2Direcția Silvică TimișOrdin scutire concentrare pe anul 193932/24.03.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Ameliorărilor și Pădurilor Administrate de StatSecret111 
  3Direcția Silvică TimișAdresă privind scutirea de concentrare a personalului tehnic 54/13.04.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Ameliorărilor și Pădurilor Administrate de StatSecret112 
  4Direcția Silvică TimișOrdin privind confecționare lăzi ambalaj pentru acte de mare importanță43/17.05.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret112 
  5Direcția Silvică TimișOrdin personal concentrat 44/17.05.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret111 
  6Direcția Silvică TimișÎntocmire fișe individuale conform Ordinului circular nr. 41/16.05.193955/07.06.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret112 
  7Direcția Silvică TimișInstrucțiuni privind modul de completare a carnetelor de dispensăFără numărMinisterul Agriculturii și DomeniilorSecret111 
  8Direcția Silvică TimișSolicitare grafic a formațiunilor de apărare pasivă a instituției60/13.06.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Ameliorărilor PădurilorSecret112 
  9Direcția Silvică TimișVerificare lucrări mobilizare și distrugere 61/13.06.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret112 
  10Direcția Silvică TimișSolicitare comunicare date referitoare la ofițerii rezerviști62/13.06.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret112 
  11Direcția Silvică TimișMăsuri conform instrucțiunilor pentru marcarea corespondenței privind lucrările de mobilizare cu secret67/13.06.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret111 
  12Direcția Silvică TimișComunicare inventare clădiri pentru adăpostire 75/21.06.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Regimului SilvicSecret112 
  13Direcția Silvică TimișSolicitare comunicare număr lăzi și suma alocată82/06.07.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Regimului SilvicSecret112 
  14Direcția Silvică TimișInstrucțiuni de evacuare a instituției în caz de nevoie97/17.07.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Regimului SilvicSecret111 
  15Direcția Silvică TimișAchiziție măști contra gazelor102/18.07.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Regimului SilvicSecret112 
  16Direcția Silvică TimișSolicitare număr lăzi ambalaj73/19.07.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret111 
  17Direcția Silvică TimișModel tablou pentru tot personalul instituției, ofițeri rezervă și trupă 113/04.08.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea Regimului SilvicSecret112 
  18Direcția Silvică TimișInstrucțiuni privind ordinele de chemare a personalului mobilizat pentru lucru 118/14.08.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret112 
  19Direcția Silvică TimișClarificarea situației militare 129/31.08.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret122 
  20Direcția Silvică TimișModel de registru și instrucțiuni de completare130/31.08.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret122 
  21Direcția Silvică TimișSolicitare punere la dispoziție puieți pentru zona fortificațiilor3535/05.09.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Serviciul Pădurilor Persoanelor Juridice și al AmeliorărilorSecret124 
  22Direcția Silvică TimișProces-verbal de ardere al arhivei151/07.09.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret111 
  23Direcția Silvică TimișCategorii de persoane scutite de concentrare 176/23.09.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret111 
  24Direcția Silvică TimișModul de funcționare pe posturi la mobilizarea funcționarilor175/23.09.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret111 
  25Direcția Silvică TimișTabel privind situația militară a funcționarilor208/04.10.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret112 
  26Direcția Silvică TimișAprobare a deconcentrării personalului tehnic de la ocoalele silvice246/21.10.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcția SilvicăSecret111 
  27Direcția Silvică TimișDocumentație referitoare la lucrările de mobilizare247/21.10.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcția SilvicăSecret122 
  28Direcția Silvică TimișTabele cu propuneri pentru mobilizări248/23.10.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcțiunea SilvicăSecret111 
  29Direcția Silvică TimișTabel ofițeri în rezervă mobilizați pentru lucru 287/24.11.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Direcția SilvicăSecret122 
  30Direcția Silvică TimișSolicitare transmitere Ordin secret nr. 1043242/25.10.1939Sectorul Silvic TincaSecret112 
  31Direcția Silvică TimișSolicitare transmitere Ordin secret nr. 1043458/09.11.1939Sectorul Silvic TincaSecret112 
  32Direcția Silvică TimișRaportare situație militară la Ordin nr. 96/19392796/23.10.1939Sectorul Silvic Beiuș-NordSecret111 
  33Direcția Silvică TimișÎnaintare ordin lăsare la vatră366/13.10.1939Serviciul Silvic Jud. Slatina-OltSecret113 
  34Direcția Silvică TimișComunicare ordin lăsare la vatră, conf. Ord. nr. 96/1939Fără numărInsp. Silvic Craiova, ing. I. SchillerSecret112 
  35Direcția Silvică TimișAdresă privind scutirea de concentrare a personalului tehnic 54/13.04.1939Ministerul Agriculturii și Domeniilor - Direcțiunea Ameliorărilor și Pădurilor Administrate de StatSecret112 
  36Direcția Silvică TimișÎnaintare carnete dispensă72/18.09.1939Inspectoratul Silvic TimișoaraSecret111 
  37Direcția Silvică TimișCirculară la servicii și sectoare Ordin nr. 227/06.10.1939 98/24.10.1939Inspectoratul Silvic TimișoaraSecret155 
  38Direcția Silvică TimișOrdin rămânere la vatră99/21.10.1939Inspectoratul Silvic TimișoaraSecret111 
  39Direcția Silvică TimișAdresă fișe funcționari 15/20.05.1939Inspectoratul Silvic TimișoaraSecret112 
  40Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă necesar lucrări investiții pentru alarmarea salariaților011/21.12.1971Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinSecret266 
  41Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă privind mișcarea cadrelor pe anul 1971012/25.12.1971Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinSecret11314 
  42Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă restituire Ordin nr. 389/xv/15.10.1971 010/08.11.1971Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinSecret133 
  43Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă Centrul Militar propuneri mobilizare la locul de muncă05/5.05.1971Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinSecret111 
  44Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă Centrul Militar situație ingineri născuți după anul 193004/22.06.1970Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinSecret145 
  45Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă situație aparate și instrumente topografice existente în dotare la 20.12.19687/13.12.1968Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinSecret122 
  46Direcția Silvică Caraș-SeverinLista documentelor secrete și informațiilor clasificate ca secrete de statFără numărMinisterul Economiei Forestiere și Materialelor de ConstrucțiiSecret122 
  47Direcția Silvică Caraș-SeverinNotă privind stabilirea cuantumului de investiții pentru asigurarea adăpostirii, legăturilor și alarmării03665/ 14.12.1971Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de ConstrucțiiSecret11111 
  48Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă aplicare Decret nr. 15/25.01.197103448/16/ 14.10.1971Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și ApelorSecret177 
  49Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă referitoare la art. 23 din Legea nr. 25 (regimul străinilor)J1 nr. 011059/18.06.1970Ministerul Agriculturii și SilviculturiiSecret111 
  50Direcția Silvică Caraș-SeverinÎndrumări referitoare la aplicarea Decretului nr. 468/19577/1.09.1969Consiliul Superior al Agriculturii Secret188 
  51Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă la Inspectoratul Silvic - HCM nr. 1009/13.05.196907543/fără datăConsiliul Superior al AgriculturiiSecret11616 
  52Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă situația inventarierii mijloacelor și aparaturii topografice din dotare1161/27.11.1968Ministerul Economiei ForestiereSecret12323 
  53Direcția Silvică Caraș-SeverinTabele nominale - anexe 8 și 9 cu noi propuneri mobilizare la locul de muncă, refăcute07/9.09.1971Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinSecret166 
  54Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă Centrul Militar 04/20.03.1971Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinSecret188 
  55Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă Centrul Militar02/24.02.1971Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinSecret155 
  56Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă Centrul Militar propuneri mobilizare a 9 salariați06/1.07.1970Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinSecret144 
  57Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă Centrul Militar propunere de scoatere din evidență a dlui Drebot M. Dimitrie - poziția 7703/28.06.1970Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinSecret144 
  58Direcția Silvică Caraș-SeverinProces-verbal distrugere adeverințe mobilizare la locul de muncă05/27.06.1970Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinSecret133 
  59Direcția Silvică Caraș-SeverinAdresă înaintare adeverințe mobilizare la locul de muncă aprobate de Centrul Militar 02/20.06.1970Inspectoratul Silvic Caraș-SeverinSecret122 
  60Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare în Silvicultură Marin Drăcea - BrașovAdresa către Institutul de Studii Proiectări Forestiere Brașov Împrumut hartă amenajistică0102/1954Ministerul Economiei Forestiere Direcția Regională de Economie Forestieră Tg MureșSecret111 
  61Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare în Silvicultură Marin DrăceaAdresă Direcția Gospodărire a Apelor Mureș - Banat Către Institutul de Proiectări Forestiere Brașov - Regularizare Valea Mare, Nicolae Bălcescu010/17.03.1965Comitetul de Stat al ApelorSecret111 
  62Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare în Silvicultură Marin DrăceaAdresă Direcția de Ape Olt - Jiu Către ISPF Brașov - Solicită coordonatele geodezice ale punctului de triangulație R23 amplasat la nord de Valea Seacă, Tg Secuiesc05/23.01.1965Comitetul de Stat al ApelorSecret111 
  63Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare în Silvicultură Marin DrăceaDelegație Ciubotaru Mihai - Direcția de Gospodărire a Apelor Olt - Jiu, Sibiu0283/14.12.1964Comitetul de Stat al ApelorSecret111 
  -----