HOTĂRÂRE nr. 574 din 24 iulie 2018privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 10 august 2018  Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar și a caracteristicilor tehnice ale imobilelor înscrise la pozițiile cu nr. MFP 26.291 „Pistă atletism“ și nr. MFP 144718 „Complex Stadion «Gh. Hagi»“ din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, și comasarea imobilelor înscrise la aceste poziții conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, datorită înscrierii bunurilor în aceeași carte funciară.  +  Articolul 2Se aprobă abrogarea poziției nr. MFP 26291 la care este înscris imobilul „Pistă de atletism“ din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul înscris la poziția nr. MFP 144718 „Complex Stadion «Gh. Hagi»“.  +  Articolul 3(1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.(2) Scopul transmiterii imobilului prevăzut în anexa nr. 3 îl reprezintă dezvoltarea activităților de tineret și sport în municipiul Constanța, în condițiile legii.  +  Articolul 4(1) Municipiul Constanța, prin Consiliul Local al Municipiului Constanța, se obligă să mențină destinația actuală a imobilului și să asigure gratuitatea desfășurării activităților Ministerului Tineretului și Sportului, precum și unităților/ instituțiilor din subordinea sau coordonarea acestuia.(2) Ministerul Tineretului și Sportului va verifica și controla periodic, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, modul de folosire a imobilului transmis, în conformitate cu destinația acestuia.(3) În situația în care, în urma controlului, se constată că imobilul transmis potrivit art. 3 alin. (1) nu este folosit în conformitate cu destinația acestuia, imobilul respectiv revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, în condițiile legii.  +  Articolul 5(1) Predarea-preluarea imobilului prevăzut în anexa nr. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) La transmiterea imobilului se vor preda mijloacele fixe și obiectele de inventar din dotarea acestuia.(3) Preluarea imobilului se face cu respectarea situației juridice a acestuia existente la data transferului.(4) Odată cu predarea imobilului se vor preda-prelua activul și pasivul acestuia conform balanței de verificare întocmite la data predării imobilului.(5) În termen de 60 de zile de la preluarea imobilului se va proceda prin grija noului proprietar la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Constanța.  +  Articolul 6Ministerul Tineretului și Sportului își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului și sportului,
  Ioana Bran
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 24 iulie 2018.Nr. 574.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflate
  în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, care se comasează și își actualizează valoarea de inventar
  ca urmare a reevaluării și își modifică datele de identificare ca urmare a înscrierii în aceeași carte funciară
  Nr. M.F.P.Cod de clasificațieDenumirea imobiluluiDatele de identificare ale imobiluluiValoarea din inventarul bunurilor (în lei)Valoarea actualizată a bunuluiAdresaAdministrator
  Bunurile care se comasează1447188.26.02Complex Stadion „Gh. Hagi“Suprafață construită = 1. Teren principal de fotbal - suprafață cu gazon. 2. Teren antrenament fotbal - suprafață cu gazon. 3. Teren antrenament fotbal -suprafață cu zgură. 4. Pavilion administrativ, din care: A. Subsol: cinci vestiare juniori, două magazii materiale și o magazie alimente, o spălătorie, vestiar pentru îngrijitoare cu grup sanitar. B. Parter: restaurant cu sală de mese și bucătărie, două vestiare cu grupuri sanitare și dușuri, saună cu anexe, club analiză, două magazii și un atelier de reparații echipament sportiv, cabinet medical, birou + trei camere, magazin de prezentare articole sportive. C. Etajul I: sală de forță, saună cu grup sanitar, patru cabinete medicale cu două grupuri sanitare și dușuri, două vestiare pentru juniori cu grupuri sanitare și dușuri, birou antrenor, sală de protocol cu două vestiare pentru îngrijitoare, sală de conferințe, sală de mese pentru protocol cu grup sanitar, birou președinte cu secretariat, birou contabil-șef. D. Etajul al II-lea: cincisprezece camere de cazare sportivi cu grupuri sanitare și dușuri, trei magazii, din care două - arhivă de presă. 5. Tribune stadion principal cu următoarele spații existente sub tribune: A. Tribuna A - latura de sud: patru ateliere de lucru (încăperi pentru diverse reparații) cu grup sanitar, birou cu grup sanitar și anexă (debara); latura de nord: două ateliere și un grup sanitar. B. Tribuna B: cinci camere cu două holuri, trei încăperi cu grupuri sanitare, două magazii. C. Tribuna (peluza nord) - magazie pe toată suprafața de sub peluză. D. Tribuna oficială: a) subsol: magazii + casa liftului; b) demisol: două săli de protocol cu două grupuri sanitare, terasă tribuna propriu-zisă, două magazii; c) parter: trei camere protocol, cabină TV, încăperi pentru oficiali, stație de amplificare, grup sanitar. E. Tribuna stadion 2 antrenament, suprafață cu gazon. 6. Nocturnă stadion: infrastructură - patru stâlpi de beton armat cu căi de acces și incinte la baza lor, instalația de iluminat cu tot echipamentul 1.005.16399.745.094 (construcții și teren)Țara: România; județul: Constanța, municipiul Constanța; Str. Primăverii nr. 2-11Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța CUI: 27448201
  aferent de funcționare (tablouri de distribuție a energiei electrice - patru bucăți - traseu cabluri, corpuri de iluminat etc.), comandă centralizată de instalație nocturnă. 7. Centrală termică. 8. Tunel acces jucători (vestiare - suprafața de joc). 9. Alte suprafețe construite: PT 101 și PT 102 (puncte de transformare) care aparțin Societății Comerciale „Electrica“ - S.A. Spațiu comercial - „Club 96“. Suprafața totală revocată: 78.143,29 mp. Suprafață teren = din acte 85.000 mp. Suprafață măsurată 88.276 mp CF 221464
  262918.26.02Pistă atletismPistă de atletism cu material sintetic, vestiare atletism cu anexe, sală de forță, sediu club ciclism, teren handbal, magazie, anexe471.0722.491.320
  Bun rezultat ca urmare a comasării1447188.26.02Complex Stadion „Gh. Hagi“Complex sportiv compus din teren în suprafață de 85.000 mp (din acte), măsurată de 88.276 mp, împrejmuit astfel: 1-4 gard prefabricate, 4-6 perete clădire, 6-14 nematerializat; 14-15 zid; 15-16 poartă; 16-28 gard plasă; 28-32 gard prefabricate; 32-38 gard prefabricate; 38-39 poartă; 39-46 gard plasă; 46-52 gard prefabricate; 52-1 gard plasă și construcții astfel: C1: Pavilion administrativ (S + P + 2E) cu suprafață construită la sol = 931 mp C2: Magazie. Suprafață construită la sol: 795 mp C3: Magazie. Suprafață construită la sol = 243 mp C4: Tribuna oficială (cota 0,00 - 2.20.4.40). Suprafață construită la sol = 263 mp C5: Magazie. Suprafață construită la sol = 244 mp C6: Sediu club ciclism. Suprafață construită la sol = 97 mp C7: Centrală termică. Suprafață construită la sol = 195 mp C8: Magazie. Suprafață construită la sol: 43 mp C9: Pistă antrenament și vestiare atletism cu anexe și sală de forță cu suprafață construită la sol: 3.622 mp Supraf. desfășurată = 3.622 mp C10: Teren antrenament gazon. Supraf. construită la sol = 6.711. Supraf. desfășurată = 6.711 mp CF 221464102.236.414Țara: România; județul: Constanța, municipiul Constanța; Str. Primăverii nr. 2-11Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța CUI: 27448201
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța,
  care se radiază din inventarul centralizat al bunurilor imobile aparținând domeniului public al statului,
  ca urmare a înscrierii în aceeași carte funciară
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaAdministratorValoarea de inventar - lei -
  262918.26.02Pistă atletismC9: Pistă de atletism cu material sintetic, vestiare atletism cu anexe, sală de forță, sediu club ciclism, teren handbal, magazie, anexe cu suprafață construită la sol: 3.622 mp Supraf. desfășurată = 3.622 mpȚara: România; județul: Constanța, municipiul Constanța, Str. Primăverii nr. 2-11Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța CUI: 274482012.491.320
   +  Anexa nr. 3
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului,
  prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, care se transmite din domeniul public al statului
  și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța
  în domeniul public al municipiului Constanța
  Nr. atribuit de M.F.P.Codul de clasificareDenumireLocul unde este situat bunul imobilPersoana juridică de la care se transmit bunurile imobilePersoana juridică la care se transmit bunurile imobileCaracteristicile tehnice ale bunului imobilValoarea de inventar
  1447188.26.02Complex Stadion „Gh. Hagi“Municipiul Constanța, Str. Primăverii nr. 2-11, județul ConstanțaMinisterul Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța (CUI 27448201)Domeniul public al municipiului Constanța (CIF 4785631)Complex sportiv compus din teren în suprafață de 85.000 mp (din acte), măsurată de 88.276 mp, împrejmuit astfel: 1-4 gard prefabricate, 4-6 perete clădire, 6-14 nematerializat; 14-15 zid; 15-16 poartă; 16-28 gard plasă; 28-32 gard prefabricate; 32-38 gard prefabricate, 38-39 poartă; 39-46 gard plasă; 46-52 gard prefabricate; 52-1 gard plasă și construcții astfel: C1: Pavilion administrativ (S + P + 2E) cu suprafață construită la sol = 931 mp C2: Magazie. Suprafață construită la sol: 795 mp C3: Magazie. Suprafață construită la sol = 243 mp C4: Tribuna oficială (cota 0.00-2.20, 4.40). Suprafață construită la sol = 263 mp C5: Magazie. Suprafață construită la sol = 244 mp C6: Sediu club ciclism. Suprafață construită la sol = 97 mp C7: Centrală termică. Suprafață construită la sol: = 195 mp C8: Magazie. Suprafață construită la sol: 43 mp C9: Pistă antrenament și vestiare atletism cu anexe și sală de forță cu suprafață construită la sol: 3.622 mp. Supraf. desfășurată = 3.622 mp C10: Teren antrenament gazon. Supraf. construită la sol = 6.711. Supraf. desfășurată = 6.711 mp CF 221464102.236.414 (construcții și teren)
  ----