HOTĂRÂRE nr. 30 din 26 iulie 2018privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale și profesionale ale fizioterapeuților aflați în evidențele Colegiului Fizioterapeuților din România și pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România
EMITENT
  • COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 9 august 2018    Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) și art. 21 lit. k) și m) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România coroborate cu prevederile art. 5 lit. k) și m), art. 11 lit. i) și art. 39 alin (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017, Consiliul național al Colegiului Fizioterapeuților din România, întrunit în ședința din data de 25.07.2018, emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura pentru actualizarea datelor personale și profesionale ale fizioterapeuților aflați în evidențele Colegiului Fizioterapeuților din România și pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România,
    Elena Căciulan
    București, 26 iulie 2018.Nr. 30.  +  ANEXĂ PROCEDURApentru actualizarea datelor personale și profesionale ale fizioterapeuților aflați înevidențele Colegiului Fizioterapeuților din România și pentru actualizarea documenteloreliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România