HOTĂRÂRE nr. 587 din 2 august 2018privind decertificarea definitivă din declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final a unor cheltuieli aferente proiectelor finanțate prin Programul operațional sectorial "Mediu" 2007-2013, Programul operațional sectorial "Transport" 2007-2013, Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" 2007-2013 și Programul operațional "Asistență tehnică" 2007-2013
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 9 august 2018  Având în vedere prevederile art. 89 și 99 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, în legătură cu aplicațiile de plată a soldului final aferente programelor operaționale 2007-2013,având în vedere Scrisoarea Comisiei Europene - DG REGIO nr. 1.257.105 din 7.03.2018 referitoare la neacceptarea raportului final privind implementarea Programului operațional sectorial „Mediu“ 2007-2013,având în vedere Scrisoarea Comisiei Europene - DG REGIO nr. 1.370.725/13.03.2018 referitoare la neacceptarea raportului final privind implementarea Programului operațional sectorial „Transport“ 2007-2013,având în vedere Scrisoarea Comisiei Europene - DG REGIO nr. 1.156.963 din 1.03.2018 referitoare la neacceptarea raportului final privind implementarea Programului operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“ 2007-2013,având în vedere scrisoarea Comisiei Europene - DG REGIO nr. 1.370.708 din 13.03.2018 referitoare la neacceptarea raportului final privind implementarea Programului operațional „Asistență tehnică“ 2007-2013,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 57^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional sectorial „Mediu“ 2007-2013, transmisă Comisiei Europene la data de 31 martie 2017, reprezentând:a) corecții financiare aplicate de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial „Mediu“ 2007-2013, denumită în continuare AM POSM, prin titluri de creanță, care au fost contestate de către debitori la instanțele judecătorești, conform art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cheltuieli incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POSM în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, contestate de beneficiari, conform art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu erau emise hotărâri judecătorești definitive, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;b) corecții financiare aplicate de AM POSM prin titluri de creanță, precum și cheltuieli incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POSM în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, care se aflau în termenul legal de contestare administrativă, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;c) corecții financiare aplicate de AM POSM prin titluri de creanță, precum și cheltuieli incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POSM în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, contestate administrativ de către beneficiari pentru care autoritatea de management a emis decizii motivate prin care au fost respinse aceste contestații, și care se aflau în termenul legal de contestare la instanțele judecătorești, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;d) cheltuieli care făceau obiectul verificărilor în curs de desfășurare cu privire la suspiciuni de neregulă, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final.(2) Se aprobă decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional sectorial „Transport“ 2007-2013, transmisă Comisiei Europene la data de 30 martie 2017, reprezentând:a) corecții financiare aplicate de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial „Transport“ 2007-2013, denumită în continuare AM POST, prin titluri de creanță, care au fost contestate de către debitori la instanțele judecătorești, conform art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cheltuieli incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POST în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, contestate de beneficiari, conform art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu erau emise hotărâri judecătorești definitive, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;b) corecții financiare aplicate de AM POST prin titluri de creanță, precum și cheltuieli incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POST în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, contestate de beneficiari, pentru care AM nu a emis decizia finală de soluționare a contestațiilor, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;c) cheltuieli care făceau obiectul verificărilor în curs de desfășurare cu privire la suspiciuni de neregulă, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;d) cheltuieli pentru care au fost formulate constatări/recomandări cu impact financiar în rapoarte finale ale Autorității de audit, denumite în continuare AA, care nu au fost acceptate/nu au fost confirmate/au fost confirmate parțial de către AM, iar AA nu a fost de acord, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final.(3) Se aprobă decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“ 2007-2013, transmisă Comisiei Europene la data de 30 martie 2017, reprezentând:a) cheltuieli care făceau obiectul verificărilor în curs de desfășurare cu privire la suspiciuni de neregulă, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;b) corecții financiare aplicate de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“ 2007-2013, denumită în continuare AM POSCCE, prin titluri de creanță, care au fost contestate de către debitori la instanțele judecătorești, conform art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cheltuieli incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POSCCE în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, contestate de beneficiari, conform art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu erau emise hotărâri judecătorești, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;c) corecții financiare aplicate de AM POSCCE prin titluri de creanță, precum și cheltuieli incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POSCCE în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, contestate administrativ de beneficiari, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;d) corecții financiare aplicate de AM POSCCE prin titluri de creanță, precum și cheltuieli incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POSCCE în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, care se aflau în termenul legal de contestare administrativă, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;e) corecții financiare aplicate de AM POSCCE prin titluri de creanță, precum și cheltuieli incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POSCCE în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, contestate administrativ de către beneficiari pentru care autoritatea de management a emis decizii motivate prin care au fost respinse aceste contestații și care se aflau în termenul legal de contestare la instanțele judecătorești, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;f) cheltuieli aferente proiectelor reziliate la solicitarea AM și pentru care beneficiarul a solicitat anularea deciziei de reziliere în instanță, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;g) corecții financiare aplicate de AM POSCCE pentru cheltuieli declarate aferente unor proiecte pentru care mai sunt necesare anumite tipuri de verificări, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;h) cheltuieli pentru care au fost formulate constatări/recomandări cu impact financiar în rapoartele finale ale AA, care nu au fost acceptate/nu au fost confirmate/au fost confirmate parțial de către AM, iar AA nu a fost de acord, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final.(4) Se aprobă decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional „Asistență tehnică“ 2007-2013, transmisă Comisiei Europene la data de 30 martie 2017, reprezentând:a) corecții financiare aplicate de Autoritatea de management pentru Programul operațional Asistență tehnică 2007-2013, denumită în continuare AM POAT, prin titluri de creanță, care au fost contestate de către debitori la instanțele judecătorești, conform art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cheltuieli incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POAT în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, contestate de beneficiari, conform art. 8 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu erau emise hotărâri judecătorești definitive la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;b) corecții financiare aplicate de AM POAT prin titluri de creanță, contestate administrativ de către beneficiari pentru care autoritatea de management a emis decizii motivate prin care au fost respinse aceste contestații și care se aflau în termenul legal de contestare la instanțele judecătorești la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final.  +  Articolul 2(1) Se autorizează Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze decertificarea definitivă prin reducerea din sumele incluse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final pentru Programul operațional sectorial „Mediu“, transmisă Comisiei Europene la data de 31 martie 2017, a sumei de 62.340.959,38 euro, reprezentând:a) suma de 34.560.051,26 euro pentru axa prioritară 1 „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată“;b) suma de 66.125,91 euro pentru axa prioritară 1A „Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructură din sectorul apă/apă uzată aferente următoarei perioade de programare financiară“;c) suma de 4.383.502,20 euro pentru axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate“;d) suma de 1.391.804,98 euro pentru axa prioritară 3 „Reducerea poluării provenite de la sistemele de încălzire urbană în localitățile cele mai afectate“;e) suma de 4.160.790,66 euro pentru axa prioritară 4 „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii“;f) suma de 15.500.875,68 euro pentru axa prioritară 5 „Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc“;g) suma de 2.277.808,69 euro pentru axa prioritară 6 „Asistență tehnică“.(2) Se autorizează Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze decertificarea definitivă prin reducerea din sumele incluse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final pentru Programul operațional sectorial „Transport“, transmisă Comisiei Europene la data de 30 martie 2017, a sumei de 15.287.278,58 euro, reprezentând:a) suma de 7.726.774,59 euro pentru axa prioritară 1 „Modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil și integrării acestuia cu rețelele de transport ale UE“;b) suma de 5.642.319,85 euro pentru axa prioritară 2 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem național de transport durabil“;c) suma de 1.659.686,68 euro pentru axa prioritară 3 „Modernizarea sectorului de transport în scopul creșterii protecției mediului și a sănătății publice și siguranței pasagerilor“;d) suma de 258.497,46 euro pentru axa prioritară 4 „Asistență tehnică pentru Programul operațional sectorial «Transport»“.(3) Se autorizează Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze decertificarea definitivă prin reducerea din sumele incluse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final pentru Programul operațional sectorial „Creșterea competitivității economice“, transmisă Comisiei Europene la data de 30 martie 2017, a sumei de 18.652.679,26 euro, reprezentând:a) suma de 5.298.064,04 euro pentru axa prioritară 1 „Un sistem inovativ și ecoeficient de producție“;b) suma de 2.250.861,05 euro pentru axa prioritară 2 „Cercetare-dezvoltare tehnologică și inovare pentru competitivitate“;c) suma de 4.379.854,46 euro pentru axa prioritară 3 „Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public“;d) suma de 5.907.051,95 euro pentru axa prioritară 4 „Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice“;e) suma de 816.847,76 euro pentru axa prioritară 5 „Asistență tehnică“.(4) Se autorizează Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze decertificarea definitivă prin reducerea din sumele incluse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final pentru Programul operațional „Asistență tehnică“, transmisă Comisiei Europene la data de 30 martie 2017, a sumei de 159.085,25 euro, reprezentând suma aferentă axei prioritare 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor“.  +  Articolul 3În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Fondurilor Europene informează serviciile Comisiei Europene despre acceptarea de către autoritățile române a aplicării decertificării definitive din declarațiile finale de cheltuieli și aplicațiile de plată a soldului final a sumelor prevăzute la art. 2.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  București, 2 august 2018.Nr. 587.----