ORDIN nr. 1.274 din 20 aprilie 2011pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 5 mai 2011    Luând în considerare Referatul Administrației Fondului pentru Mediu privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire nr. 10.356/SJ din 31 martie 2011,în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul mediului și pădurilor,
    Laszlo Borbely
    București, 20 aprilie 2011.Nr. 1.274.  +  AnexăGHID DE FINANȚARE a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă,inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire