ORDIN nr. 619 din 1 iulie 2010pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile și modalitatea de stingere a obligațiilor de plată ale unităților sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadență la 30 iunie 2010 și neachitate până la data prezentului ordin
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Nr. 987 din 2 iulie 2010
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 619 din 1 iulie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 20 iulie 2010    ORDIN nr. 987 din 2 iulie 2010