ORDIN nr. 54 din 21 martie 2007pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII ȘI COOPERAȚIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 27 martie 2007    Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/19 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, prevăzută în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.
    Președintele Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație,
    Jozsef Csaka
    București, 21 martie 2007.Nr. 54.  +  AnexăPROCEDURAa Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduriîn limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit