ORDIN nr. 356 din 15 februarie 2007pentru aprobarea Precizărilor metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calității de conducător de doctorat, corespondența între domeniile de studii universitare de doctorat, precum și nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 2 aprilie 2007    În conformitate cu prevederile art. 73 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare,având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/2000 privind organizarea doctoratului și a studiilor postuniversitare de specializare în cadrul Academiei Române, aprobată cu modificări prin Legea nr. 596/2001,în baza prevederilor Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.843/2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii și metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ superior pentru aprobarea organizării studiilor universitare de doctorat, precum și ale Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.548/2006 privind completarea ordinelor ministrului educației și cercetării nr. 5.098, 5.099, 5.100 și 5.101 din 3 octombrie 2005 pentru aprobarea sistemelor de evaluare privind conferirea titlurilor de profesor universitar, conferențiar universitar, cercetător științific gradul I, respectiv cercetător științific gradul II,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Precizările metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calității de conducător de doctorat, corespondența între domeniile de studii universitare de doctorat, precum și nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă prevederile art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.098/2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar, cu modificările ulterioare, și art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.100/2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător științific gradul I, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezidiul Academiei Române, senatele universitare și direcțiile specializate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    Ministrul educației și cercetării,
    Mihail Hărdău
    București, 15 februarie 2007.Nr. 356.  +  AnexăPRECIZĂRI METODOLOGICEcu privire la reconfirmarea sau confirmarea calității de conducător de doctorat, corespondențaîntre domeniile de studii universitare de doctorat, precum și nomenclatorul multilingval domeniilor de studii universitare de doctorat