HOTĂRÂRE nr. 1.024 din 14 decembrie 1999privind garantarea unui credit extern în favoarea Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii feroviare publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 16 decembrie 1999    În temeiul prevederilor art. 21 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată şi modificată prin Legea nr. 89/1999,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă garantarea de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern în valoare de 138 milioane dolari S.U.A. în favoarea Companiei Naţionale de Cai Ferate "C.F.R" - S.A., necesar în vederea asigurării resurselor financiare pentru finalizarea lucrărilor la obiectivele de investiţii din domeniul infrastructurii feroviare publice, nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi a dobânzilor, comisioanelor şi spezelor bancare aferente acestui credit, în condiţiile încadrării costului total al împrumutului în parametrii practicati pe piaţa internationala. (2) Condiţiile în care va fi contractat creditul extern prevăzut la alin. (1) vor fi negociate de Ministerul Finanţelor, asistat de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 2Creditul extern va fi folosit pentru finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexa, care se vor executa de SOCIETA EDILE COSTRUZIONI E LAVORI - S.p.A. Roma, câştigătoare a licitaţiei pentru realizarea lucrărilor respective, pe bază de contract de antrepriza care se va încheia cu Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. în calitate de beneficiar al investiţiilor.  +  Articolul 3Rambursarea ratelor creditului extern şi plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor bancare, taxei pe valoarea adăugată, precum şi a eventualelor taxe vamale se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetele anuale ale Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.074/1996 privind garantarea unui credit extern în favoarea Regiei Autonome "Societatea Naţionala a Căilor Ferate Române" pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 20 noiembrie 1996.PRIM-MINISTRU INTERIMARALEXANDRU ATHANASIUContrasemnează:-------------- Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 OBIECTIVELE DE INVESTIŢIIdin domeniul infrastructurii feroviare publice, care vor fi realizate din credite externe1. Linie noua de cale ferată Valcele-Ramnicu Valcea.2. Refacere, consolidare şi suprainaltare apărări la calea ferată în zona Sistemului hidroenergetic şi de navigaţie "Porţile de Fier I".------------