ORDIN nr. 1.690 din 21 mai 2018pentru aprobarea Procedurii de monitorizare și control al activității asistentului personal profesionist
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018    Având în vedere:– art. 45 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 548/2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist;– Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;– Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.069/2018 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii și protecției adulților cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist;– Referatul de aprobare al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 4.409 din data de 23 aprilie 2018,în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul muncii și justiției sociale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de monitorizare și control al activității asistentului personal profesionist, prevăzută în anexa care face parte din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul muncii și justiției sociale,
    Lia-Olguța Vasilescu
    București, 21 mai 2018.Nr. 1.690.  +  ANEXĂPROCEDURAde monitorizare și control al activității asistentului personal profesionist