HOTĂRÂRE nr. 489 din 5 iulie 2018pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60 + 145 - km 76 + 277", județul Vrancea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018  În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60+145 - km 76+277“, județul Vrancea, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 5 iulie 2018.Nr. 489.  +  ANEXĂ
  CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  ai obiectivului de investiții „Modernizare DN 2L Soveja-Lepșa km 60+145 - km 76+277“
  Ordonator principal de credite: Ministerul TransporturilorBeneficiar: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. - D.R.D.P. IașiAmplasament: județul Vrancea
  INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
  Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):mii lei115.114
  (în prețuri la data de 3.02.2017/1 euro = 4,5156 lei), din care:  
  - construcții-montaj (C+M):mii lei99.359
  Eșalonarea investiției (INV/C+M):  
  Anul Imii lei17.155/12.451
  Anul IImii lei60.725/54.593
  Anul IIImii lei37.234/32.315
  Capacități:  
  - Lungime:km16,23
  - Lățime platformă, din care:m8–8,40
  - lățime parte carosabilă:m2 x 3,00
  - Poduri noibuc.2
  - Viaducte de coastăbuc.8
  Durata de realizare a investiției:luni30
  Factori de risc:Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului P100-1/2013.Finanțarea investiției:Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
  -----