HOTĂRÂRE nr. 496 din 5 iulie 2018privind aprobarea stemei comunei Dragalina, județul Călărași
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 11 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă stema comunei Dragalina, județul Călărași, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei Dragalina, județul Călărași, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  București, 5 iulie 2018.Nr. 496  +  Anexa nr. 1*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  STEMA
  comunei Dragalina, județul Călărași
   +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale stemei comunei Dragalina, județul Călărași
  Descrierea stemeiStema comunei Dragalina, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat și despicat în partea superioară.În partea superioară, în partea dreaptă, în câmp roșu, pe un soclu dreptunghiular, se află bustul unui bărbat, văzut din față, purtând mustață, chipiu cu panaș pe cap, îmbrăcat cu o tunică cu epoleți, încheiată cu doi nasturi, având la gât Crucea de Fier, iar pe piept, în partea stângă, poziționate 2:1, Ordinul „Mihai Viteazu“, Ordinul „Coroana României“ și Ordinul „Steaua României“, totul de argint.În partea superioară, în partea stângă, în câmp verde, se află trei spice de grâu de aur, încrucișate.În vârful scutului, pe culoare albastră, se află un soldat roman, cu un coif pe cap, încins la mijloc, în partea stângă, cu o sabie, ținând cu mâna dreaptă o sabie cu un cap de turc înfipt în ea, totul de argint. Soldatul stă călare pe un cal alb, aflat în salt, cu valtrap și harnașament auriu, ținând cu mâna stângă frâul animalului.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.Semnificațiile elementelor însumateBustul face trimitere la generalul Ioan Dragalina, erou al Primului Război Mondial, cel de la care provine numele comunei.Cele trei spice de grâu fac referire la ocupația de bază a locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică numărul satelor ce alcătuiesc comuna.Soldatul roman călare este preluat din blazonul lui Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Românești, pe ale cărui moșii s-a format comuna.Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
  -----