HOTĂRÂRE nr. 443 din 21 iunie 2018privind aprobarea modelului steagului municipiului Sighișoara, județul Mureș
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 11 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrative-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului municipiului Sighișoara, județul Mureș, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului municipiului Sighișoara, județul Mureș, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  București, 21 iunie 2018.Nr. 443  +  Anexa nr. 1*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale modelului steagului municipiului Sighișoara, județul Mureș
  Descrierea steaguluiModelul steagului municipiului Sighișoara este format, conform anexei nr. 1, dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, având fondul galben și două benzi verticale paralele, roșii.În centru, între cele două benzi este imprimată stema municipiului Sighișoara.În partea de sus, deasupra stemei, este inscripționat statutul localității „MUNICIPIUL“, iar în partea de jos, sub stemă, denumirea „SIGHIȘOARA“, cu litere de culoare neagră.Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.Semnificațiile elementelor și ale culorilor steaguluiDescrierea stemeiPotrivit anexei nr. 1, stema municipiului Sighișoara se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite, încărcat de o cetate de argint cu 3 turnuri crenelate.În poarta cetății se află un leu rampant, poziționat spre dreapta, încoronat și limbat, ținând în labe o spadă, totul de aur.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 5 turnuri crenelate.Semnificațiile elementelor însumateCetatea reprezintă orașul-cetate care în Evul Mediu a fost un important centru economic, cultural, militar și religios. Cetatea Sighișoara este înscrisă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind cea mai bine păstrată cetate medievală locuită, astfel încât asigură și în prezent faima localității în țară și în lume.Leul de aur, rampant, purtător de spadă, încoronat și limbat, semnifică statutul juridic pe care l-a avut în trecut municipiul, care îi conferea dreptul de a pronunța pedeapsa capitală - jus gladii -, precum și remarcabila sa capacitate de apărare. Leul simbolizează puterea, frumusețea, generozitatea, iar astăzi semnifică forța de renaștere și de înflorire a localității.Coroana murală cu cinci turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.Culoarea roșie simbolizează putere, generozitate, dragoste, dorința de a servi patria.Culoarea galben este simbolul forței, al bogăției și al purității, culoarea holdelor de grâu copt.
  ----