HOTĂRÂRE nr. 442 din 21 iunie 2018privind aprobarea modelului steagului orașului Lipova, județul Arad
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 11 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNIC(1) Se aprobă modelul steagului orașului Lipova, județul Arad, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului orașului Lipova, județul Arad, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  București, 21 iunie 2018.Nr. 442  +  Anexa nr. 1*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2
  DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
  elementelor însumate ale steagului orașului Lipova, județul Arad
  Descrierea steaguluiPotrivit anexei nr. 1, modelul steagului orașului Lipova este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lungimea și lățimea drapelului de 2/3.Pe steag, pe fond albastru tăiat de un pal alb, se află stema orașului.Deasupra coroanei murale este trecută denumirea unității administrativ-teritoriale „ORAȘUL LIPOVA“ cu litere negre.Drapelul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.Semnificațiile elementelor și ale culorilor steaguluiDescrierea steaguluiSteagul orașului Lipova se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, partajat în furcă răsturnată.În partea superioară, în dreapta, în câmp roșu, se află o cetate de argint, crenelată, zidită negru, cu două turnuri, 3 ferestre negre și o poartă, cu grilajul de argint semiridicat. Deasupra cetății se află o cruce treflată și o cârjă episcopală, încrucișate, de aur.În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află o fântână de apă minerală, de argint, cu două jeturi, care țâșnesc în afară, despărțite de o coloană de bule de gaze, toate de argint.În vârful scutului, în câmp auriu, se află o corabie neagră cu catarg, având în vârf un fanion albastru, plutind pe apa de culoare albastră.Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.Semnificațiile elementelor însumateCetatea evocă cetatea medievală a Lipovei, iar crucea și cârja reprezintă vechea reședință episcopală.Fântâna semnifică izvoarele de ape minerale din zonă.Corabia amintește de transporturile pe râul Mureș în Evul Mediu și de comerțul cu sare, Lipova fiind un important port și o vamă pentru acest produs.Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oraș.Combinația cromatică folosită corespunde regulilor heraldice, iar culorile ce se regăsesc sunt:Albastrul (sau azur) - reprezintă apa, dar și aerul, cel mai nobil element după foc, și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.Albul (sau argint) - desemnează atât absența, cât și suma tuturor culorilor. De aceea se asociază vieții, luminii, divinității, purității.
  ----