HOTĂRÂRE nr. 487 din 5 iulie 2018privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 10 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bilanțul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2017, care cuprinde atât în activ, cât și în pasiv suma de 62.888.954.722 lei, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017, care cuprinde la venituri suma de 115.277.534 lei și la cheltuieli suma de 44.535.350 lei și un excedent curent în sumă de 70.742.184 lei prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 5 iulie 2018.Nr. 487.  +  Anexa nr. 1
  BILANȚUL GENERAL
  al Trezoreriei Statului la data de 31 decembrie 2017
   +  Anexa nr. 2
  CONTUL DE EXECUȚIE
  a bugetului Trezoreriei Statului la 31 decembrie 2017
  ----