HOTĂRÂRE nr. 30 din 4 iulie 2018privind întocmirea unui raport comun de către Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 10 iulie 2018  În temeiul art. 101 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, și ale art. 76 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activității directorului Serviciului de Protecție și Pază, domnul Pahonțu Lucian-Silvan, și a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituția în activități care excedează cadrului legal de funcționare, coroborată cu Decizia Curții Constituționale nr. 206/2018 prin care se admite sesizarea de neconstituționalitate formulată, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă efectuarea de către Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului a unei anchete parlamentare care se va finaliza cu întocmirea unui raport comun care să răspundă următoarelor obiective: a) verificarea rapoartelor de activitate ale directorului Serviciului de Protecție și Pază, domnul Pahonțu Lucian-Silvan, din ultimii 5 ani;b) verificarea modului și a criteriilor în care au fost desemnați ofițerii de protecție a demnitarilor;c) analiza procedurii întocmirii rapoartelor de către ofițerii de protecție a demnitarilor, verificarea adresanților, a modalității de valorificare a informațiilor obținute, aflarea în ce măsură informațiile se referă și la activitățile din domeniul privat al demnitarilor și al familiilor acestora;d) verificarea modalității de gestionare a informațiilor menționate în rapoartele ofițerilor de protecție a demnitarilor, care nu se încadrează în obligațiile prevăzute pentru elaborarea rapoartelor conform art. 14 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare;e) existența unor verificări în ultimii 5 ani referitoare la achiziții publice și la fondul operativ, din partea Curții de Conturi sau a altor instituții abilitate în domeniu, modul cum au fost valorificate actele de control respective și îndeplinirea măsurilor stabilite prin aceste acte de control; f) modalitățile și criteriile de gestionare a carierei ofițerilor din cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în ceea ce privește promovarea în funcție și/sau recompensarea acestora.  +  Articolul 2(1) Constatările, propunerile și concluziile anchetei parlamentare efectuate de cele două comisii vor fi cuprinse în raportul care va fi depus la birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului până la data de 1 octombrie 2018. (2) După primirea raportului, birourile permanente reunite îl vor pune la dispoziția grupurilor parlamentare și îl vor înscrie pe ordinea de zi.(3) Raportul se va supune dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului într-o ședință special dedicată acestui scop.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 4 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ȚUȚUIANU
  București, 4 iulie 2018.Nr. 30.----