HOTĂRÂRE nr. 26 din 4 iulie 2018pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2017 privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 13 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la capitolul I - Membri titulari, punctul 1, domnul senator Romașcanu Lucian, Grupul parlamentar P.S.D., o înlocuiește în calitatea de membru titular și președinte pe doamna deputat Birchall Ana, Grupul parlamentar P.S.D.;– la capitolul I - Membri titulari, punctul 3, doamna senator Silistru Doina, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuiește în calitatea de membru titular pe domnul senator Teodorovici Eugen Orlando, Grupul parlamentar P.S.D.;– la capitolul II - Membri supleanți, punctul 4, domnul senator Teodorovici Eugen Orlando, Grupul parlamentar P.S.D., o înlocuiește în calitatea de membru supleant pe doamna senator Silistru Doina, Grupul parlamentar P.S.D.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 4 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ȚUȚUIANU
  București, 4 iulie 2018.Nr. 26.----