ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 11 aprilie 2002privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările ulterioare, se aproba scoaterea din rezervele de stat, cu titlu de împrumut, pe termen de 180 de zile, a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar care va fi acordată Societății Comerciale «Letea» - S.A. Bacau.(2) Restituirea împrumutului prevăzut la alin. (1) se face eșalonat, în transe egale, potrivit unui grafic stabilit de Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Societatea Comercială «Letea» - S.A. Bacau. (la 12-07-2002, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 450 din 8 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iulie 2002 )  +  Articolul 2În cazul nerestituirii împrumutului în conformitate cu prevederile art. 1, cantitățile nerestituite vor fi facturate; valoarea produsului și a T.V.A. aferente se calculează de Administrația Naționala a Rezervelor de Stat la prețul pieței, iar după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările ulterioare, Societatea Comercială «Letea» - S.A. Bacau va suporta în continuare, pentru fiecare zi de întârziere la plata, și penalitățile prevăzute de lege pentru creanțele bugetare, până la lichidarea debitului respectiv. (la 12-07-2002, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 450 din 8 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 12 iulie 2002 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul Autorității pentru Privatizare
  și Administrarea Participatiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Mușetescu
  Președintele Administrației Naționale
  a Rezervelor de Stat,
  Adrian Gurău
  --------------