ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 11 aprilie 2002privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, se aprobă scoaterea din rezervele de stat, cu titlu de împrumut, în condițiile art. 1562 din Codul civil, pe termen de 180 de zile, a cantității de 1.100 tone hârtie de ziar care va fi acordată Societății Comerciale "Letea" - S.A. Bacău. (la 24-04-2002, sintagma: în condițiile art. 1502 din Codul civil a fost înlocuită de din RECTIFICAREA nr. 45 din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 24 aprilie 2002 ) (2) Restituirea împrumutului prevăzut la alin. (1) se face eșalonat, potrivit unui grafic stabilit de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și de Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacău.  +  Articolul 2În cazul nerestituirii împrumutului în conformitate cu prevederile art. 1, pentru facturare, valoarea produsului și a taxei pe valoarea adăugată aferente se calculează de Administrația Națională a Rezervelor de Stat la prețul pieței, iar, după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, Societatea Comercială "Letea" - S.A. Bacau va suporta în continuare, pentru fiecare zi de întârziere la plată, și penalitățile prevăzute de lege pentru creanțele bugetare, până la lichidarea debitului respectiv.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul Autorității pentru Privatizare
  și Administrarea Participatiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Mușetescu
  Președintele Administrației Naționale
  a Rezervelor de Stat,
  Adrian Gurău
  --------------