HOTĂRÂRE nr. 14 din 1 martie 2017privind aprobarea componenței nominale și a conducerii Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 13 martie 2017  În temeiul prevederilor art. 6 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe aprobă componența nominală și conducerea Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 1 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 1 martie 2017.Nr. 14.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA NOMINALĂ ȘI CONDUCEREA
  Delegației permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei
  1. Florin Iordache, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD - președinte2. Stancu Florinel, deputat, membru al Grupului parlamentar PSD (la 10-07-2018, Punctul 2 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 29 din 4 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 10 iulie 2018 ) 3. Soporan Aurel-Horea, senator, membru al Grupului parlamentar PSD4. Mareș Mara, deputat, membru al Grupului parlamentar PNL5. Stoica Bogdan-Alin, deputat, membru al Grupului parlamentar al minorităților naționale
  ----