HOTĂRÂRE nr. 32 din 11 decembrie 2009 privind aprobarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali
EMITENT
 • CONSILIUL NAȚIONAL AL ORDINULUI ASISTENȚILOR MEDICALI ȘI MOAȘELOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 26 ianuarie 2010  Având în vedere prevederile art. 18 alin. (2) și ale art. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,Consiliul național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 11 decembrie 2009, emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Ordinului Asistenților
  Medicali Generaliști, Moașelor și
  Asistenților Medicali din România,
  Mircea Timofte
  București, 11 decembrie 2009.Nr. 32.  +  AnexăMETODOLOGIEde reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelorși a asistenților medicali