HOTĂRÂREA nr. 3 din 29 septembrie 2007 (*republicată)privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România*)
EMITENT
  • UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 7 noiembrie 2017    Notă
    *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 2/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 6 octombrie 2017, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Hotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 15 decembrie 2016.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, prevăzut în anexa nr. I.  +  Articolul 2Se aprobă Codul de etică și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, prevăzut în anexa nr. II.  +  Articolul 3Anexele nr. I și II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Anexa nr. ISTATUTprivind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență  +  Anexa nr. IICOD DE ETICĂ PROFESIONALĂ ȘI DISCIPLINĂ al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România