ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 84 din 30 iunie 2009privind modificarea art. 9 alin. (1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009  (la 01-01-2010, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 391 din 28 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 29 decembrie 2009 ) Având în vedere că termenul de preschimbare a certificatelor doveditoare este 30 iunie 2009, iar la acest moment sunt nesoluționate peste 8.000 de dosare, este necesară prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, până la 1 ianuarie 2010.Ținând seama că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 9 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 și de Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din decembrie 1989, după verificare, potrivit art. 5 alin. (3), (4) și (5), se vor preschimba, la cererea titularului, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, până la data de 30 aprilie 2010 inclusiv. (la 01-01-2010, Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 391 din 28 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 29 decembrie 2009 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  p. Secretarul de stat al Secretariatului
  de Stat pentru Problemele
  Revoluționarilor din Decembrie 1989,
  Cristina Ecaterina Coruț
  București, 30 iunie 2009.Nr. 84.