HOTĂRÂRE nr. 76 din 11 iunie 2018pentru alegerea unui secretar al Biroului permanent al Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 12 iunie 2018    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) și (5) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 26 alin. (2) și ale art. 34 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICSe alege în funcția de secretar al Biroului permanent al Senatului domnul senator Ion Ganea, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 11 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    IULIAN-CLAUDIU MANDA
    București, 11 iunie 2018.Nr. 76.----