HOTĂRÂRE nr. 75 din 11 iunie 2018privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 12 iunie 2018    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) și (5) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 16 alin. (2), art. 32 alin. (2), art. 33 și 34 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICDomnul senator Gheorghe Baciu, neafiliat, se revocă din funcția de secretar al Senatului.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 11 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    IULIAN-CLAUDIU MANDA
    București, 11 iunie 2018.Nr. 75.----