ORDONANȚA nr. 8 din 7 august 1992pentru numirea temporară a membrilor consiliilor de administrație și a cenzorilor Fondurilor Proprietății Private
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 26 august 1992  (la 14-03-1994, Titlul actului normativ a fost modificat de Litera a), Punctul 1, Articolul 1 din LEGEA Nr. 11 din 7 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994 ) În temeiul prevederilor art. 114 din Constituția României și ale art. 1 lit. e) din Legea nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantarii unor credite externe, Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1Abrogat. (la 14-03-1994, Articolul 1 a fost abrogat de Litera b), Punctul 1, Articolul 1 din LEGEA Nr. 11 din 7 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994 )  +  Articolul 2 Abrogat  +  Articolul unic(1) Consiliile de administrație, membrii acestora și cenzorii Fondurilor Proprietății Private numiți prin Ordonanța din 7 august 1992, potrivit anexei, vor funcționa temporar până la numirea noilor consilii de administrație și a cenzorilor de către Parlament, în condițiile prevăzute de art. 8 din Legea privatizării societăților comerciale nr. 58/1991.(2) Guvernul va inainta Parlamentului propunerile pentru membrii consiliilor de administrație și pentru cenzorii Fondurilor Proprietății Private în cel mult 5 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (la 14-03-1994, Articolul 2 a fost modificat de Litera c), Punctul 1, Articolul 1 din LEGEA Nr. 11 din 7 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994 )
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și finanțelor,
  George Danielescu
  Președintele Agenției Naționale pentru
  Privatizare și Dezvoltarea
  Întreprinderilor Mici și Mijlocii,
  Adrian Severin
  București, 7 august 1992Nr. 8.  +  AnexaA. Fondul Proprietății Private I - Banat-Crișana, cu sediul în Arad:– Consiliul de administrație: 1. Aristide Dragomir - inginer2. Adrian Nitu - inginer3. Ilie Cenan - economist4. Mircea Borza - jurist5. Emil Cazan - economist6. Liviu Lupea - inginer7. Ioan Florea - economist– Comisia de cenzori: Titulari:1. Pavel Bolean2. Dionisie Pop Moldovan3. Martin NeaguSupleanți:1. Gheorghe Corondan2. Viorel Crisan3. Bubi Costi.B. Fondul Proprietății Private II - Moldova, cu sediul în Bacau: – Consiliul de administrație:1. Ionel Aichimioaie - inginer2. Gheorghe Marcu - economist3. Marian Enache - jurist4. Gheorghe Tanasache - inginer5. Victor Calapod - economist6. Cristian Sorin Dumitrescu - economist/jurist7. Alexandru Matei - inginer.– Comisia de cenzori:Titulari:1. Marcel Radu2. Virginia Lidia Onofrei3. Gheorghe Popescu.Supleanți:1. Teodor Baruta2. Monica Husanu3. Luminita Gemene.C. Fondul Proprietății Private III - Transilvania, cu sediul în Brașov: – Consiliul de administrație:1. Mihai Fercala - economist2. Florian Firu - economist3. Cornel Rusu - economist4. Cornel Ruse - inginer5. Vasile Bran - inginer6. Eugen Dijmarescu - economist7. Constantin Dan Staicu - inginer.– Comisia de cenzori:Titulari:1. Ion Costache2. Nicolae Chitu3. Ottu Bourceanu.Supleanți:1. Dumitru Lungu2. Marilena Holom3. Ana Poteca.D. Fondul Proprietății Private IV - Muntenia, cu sediul în București: – Consiliul de administrație:1. Ionel Blaga - economist2. Aurel Dochia - economist3. Napoleon Pop - economist4. Dragos Stanescu - economist5. Sorin Coclitu - economist6. Bujor Bogdan Teodoriu - economist7. Mihai Iordache - inginer.– Comisia de cenzori:Titulari:1. Virgil Carbunescu2. Constantin Topciu3. Ion Tarbujaru.Supleanți:1. Gheorghe Vilceanu2. Georgeta Zeicu3. Nicolae Dobran.E. Fondul Proprietății Private V - Oltenia, cu sediul în Craiova: – Consiliul de administrație:1. Liviu Pirvu - economist/inginer2. Tudor Ciurezu - economist3. Ilie Teotoase - economist4. Ion Miala - economist5. Ion Dogaru - jurist6. Radu Berceanu - inginer7. Ion Predescu - economist.– Comisia de cenzori:Titulari:1. Ioan Filipescu2. Marin Toma3. Mihail Antonescu.Supleanți:1. Vasile Onofrei2. Ștefan Stanciu3. Maria Filip. (la 14-03-1994, Actul a fost completat de Litera d), Punctul 1, Articolul 1 din LEGEA Nr. 11 din 7 martie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 14 martie 1994 ) -----