HOTĂRÂRE nr. 225 din 26 martie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 7 aprilie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 46 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  București, 26 martie 2014.Nr. 225.  +  AnexaNORME METODOLOGICEprivind prioritizarea proiectelor de investiții publice