ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 43 din 24 mai 2018pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 30 mai 2018  Având în vedere riscul major de dezangajare a fondurilor europene la nivelul Programului operațional regional la finalul anului 2018 este necesară întreprinderea unor măsuri, în regim de urgență, prin identificarea unor soluții de decontare a unor cheltuieli eligibile în cadrul Programului operațional regional și includerea acestora în aplicații de plată către Comisia Europeană, până cel târziu la finalul anului 2018.Prin transferul Programului operațional „Inițiativa pentru IMM-uri“ la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea implementării acestuia sub forma unei axe prioritare distincte în cadrul Programului operațional regional, cheltuielile deja rambursate de către Comisia Europeană pentru Programul operațional „Inițiativa pentru IMM-uri“ vor putea fi raportate drept cheltuieli realizate la nivelul Programului Operațional Regional, ceea ce va determina reducerea sumelor aflate în risc de dezangajare.Având în vedere cererea existentă pentru tipul de instrument financiar implementat prin Programul operațional „Inițiativa pentru IMM-uri“, există posibilitatea creșterii alocării financiare pentru Programul operațional „Inițiativa pentru IMM-uri“ prin realocarea sumei de 100 milioane euro prevăzuți în Programul operațional regional pentru implementarea unui alt tip de instrument financiar. Astfel, suma supusă riscului de dezangajare poate fi diminuată cu valoarea realocată, în condițiile în care, pentru acest tip de instrument, rambursarea din partea Comisiei Europene se realizează imediat, pe baza cererii de plată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice preia de la Ministerul Fondurilor Europene activitatea privind gestionarea și implementarea Programului operațional „Inițiativa pentru IMM-uri“ și se subrogă în drepturile și obligațiile acestuia.  +  Articolul 2(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, instituțiile prevăzute la art. 1 propun Guvernului spre adoptare proiectele actelor normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, instituțiile prevăzute la art. 1 încheie protocolul de predare-preluare a documentelor aferente Programului operațional „Inițiativa pentru IMM-uri“, inclusiv a celor referitoare la stadiul implementării programului.(3) Protocolul prevăzut la alin. (2) cuprinde și prevederile bugetare, execuția bugetară pe anul 2018 până la data protocolului de predare-preluare, precum și patrimoniul aferent domeniului predat-preluat stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor principali de credite pe anul 2018, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (2).(5) Modificările în execuția bugetului de stat pe anul 2018 se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice la solicitarea ordonatorilor principali de credite.(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (4), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii, să introducă anexe noi și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 24 mai 2018.Nr. 43.----