RECTIFICARE nr. 395 din 12 aprilie 2018referitoare la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 395/2018Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 16 mai 2018EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
  • În cuprinsul Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 395/2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora și a categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 9 mai 2018, se face următoarea rectificare:– la art. 3 alin. (1), în loc de: „… cuprinse între 10 mm și 36 mm, …“ se va citi: „… cuprinse între 10 și 36, …“. ----