HOTĂRÂRE nr. 321 din 10 mai 2018privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului Mausoleul "Memorialul Eroilor Neamului" aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 16 mai 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar, a denumirii, a elementelor-cadru de descriere tehnică, precum și a adresei poștale a imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“ aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziția cu nr. MFP 20332, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării și înscrierii acestuia în cartea funciară.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“ din domeniul public al statului și din administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.  +  Articolul 3După preluare, imobilul transmis potrivit art. 2 se utilizează în vederea reabilitării și amenajării interioare, într-un termen de maximum 3 ani, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 34/2018.  +  Articolul 4În cazul în care nu se respectă destinația imobilului și termenul menționate la art. 3, imobilul revine în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 5Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul culturii și identității naționale,
  George Vladimir Ivașcu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 10 mai 2018.Nr. 321.  +  Anexa nr. 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“ aflat în domeniul public al statului și în
  administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale,
  la care se actualizează valoarea de inventar, conform prevederilor
  art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în
  patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  denumirea, elementele-cadru de descriere tehnică și adresa poștală în urma intabulării acestuia în cartea funciară
  Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunului din domeniul public al statuluiAdresa poștală a bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiAdresa poștală a bunului imobil actualizatăElementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/Nr. cadastraleValoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei)Administratorul bunului CUI
  203328.21.01Imobil Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“Municipiul București, sectorul 4, Parcul CarolMunicipiul București, str. General Candiano Popescu nr. 4, sectorul 4Monument funerar din granit și obiecte de inventar în fixație CF 200636 Nr. cad. 200636 C1860.363960.015,53Oficiul Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale CUI - 16583598
   +  Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“, care se transmite din domeniul public al statului
  și din administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale
  în domeniul public al municipiului București și se declară din bun de interes public național în bun de interes public local
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaValoarea de inventar (lei)Elementele-cadru de descriere tehnică, Cartea funciară/Nr. cadastralePersoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  203328.21.01Imobil Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“Municipiul București, str. General Candiano Popescu nr. 4, sectorul 4960.015,531. Construcții: Mausoleul „Memorialul Eroilor Neamului“ și bunuri materiale din starea de fixație - Suprafață construită - 784,4 mp - Valoare contabilă - 960.015,53 lei CF: 200636 Nr. cadastral: 200636 - C18Statul român, domeniul public, din administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale CUI - 16583598Municipiul București, domeniul public CUI - 4267117
  ----