DECIZIE nr. 49 din 3 mai 2018privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018    În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (2) și art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,ținând cont de Referatul Direcției registre și gestiune colectivă nr. RG II/3.080 din 3.05.2018, luând în considerare cererea comună a Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) și Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/3.036 din 3 mai 2018,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se constituie Comisia de negociere a Metodologiei privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie, după cum urmează: Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM), Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), Asociația pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), Uniunea Națională a Artiștilor din România (UNART), Asociația Română pentru Artiști Interpreți sau Executanți (ARAIEX) - reprezentând organismele de gestiune colectivă; Asociația Română de Comunicații Audiovizuale (ARCA) - reprezentând structurile asociative; Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) - reprezentând instituția publică, inclusiv societatea publică de radiodifuziune; Societatea Comercială GRUPUL MEDIA CAMINA - S.R.L. (Radio ZU), Societatea Comercială EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R - S.A. (Europa FM), A.G RADIO HOLDING - S.R.L. (Kiss FM) - reprezentând utilizatorii majori; Asociația Radiodifuzorilor Mici și Mijlocii Comunicatori de Fonograme (ARMMCF) și Asociația Radiourilor Locale și Regionale (ARLR) - reprezentând structuri asociative ale utilizatorilor la nivel local.  +  Articolul 2Comisia constituită potrivit art. 1 are obligația să desfășoare negocierile în conformitate cu dispozițiile art. 131^1 și art. 131^2 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, pe o durată de maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei.  +  Articolul 3Înțelegerea părților, realizată într-un termen de maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei, astfel cum este prevăzut în cuprinsul art. 131^2 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, se va consemna într-un protocol care se va depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor spre a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condițiile art. 131^2 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezenta decizie poate fi atacată la instanțele judecătorești de contencios administrativ.  +  Articolul 5Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul www.orda.ro.
    Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
    Doru Adrian Păunescu
    București, 3 mai 2018.Nr. 49.-----