HOTĂRÂRE nr. 324 din 10 mai 2018privind plata contribuției României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane (ANA TF)
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 15 mai 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al Legii nr. 22/2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, și al art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016, privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă plata contribuției României la Fondul voluntar al NATO pentru susținerea Armatei Naționale Afgane pentru anul 2017, în valoare de 2.100 mii lei.  +  Articolul 2Fondurile necesare pentru plata contribuției prevăzute la art. 1 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.02.01 „Contribuții și cotizații la organisme internaționale“.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 10 mai 2018.Nr. 324.-----