DECIZIE nr. 6 din 14 mai 2018privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 15-16 mai 2018
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 15 mai 2018    În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,președintele Senatului d e c i d e:  +  ARTICOL UNICÎn perioada 15-16 mai 2018, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Iulian-Claudiu Manda, vicepreședinte al Senatului.
    PREȘEDINTELE SENATULUI
    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
    București, 14 mai 2018.Nr. 6.-----