ORDIN nr. 457 din 2 iulie 2001privind reglementarea denumirii și codificarii structurilor organizatorice (secții, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităților sanitare din România
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 4 septembrie 2001  Ministrul sănătății și familiei,având în vedere propunerea comună a Institutului de Management al Serviciilor de Sănătate București, a Centrului de Calcul, Statistica Sanitară și Documentare Medicală București, a Colegiului Medicilor din România și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în baza Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând denumirea și codificarea unitară a structurilor organizatorice ale unităților sanitare din România, prezentată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Algoritmul de codificare a structurilor organizatorice ale unităților sanitare este prezentat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Corespondenta dintre raportarile curente și raportarea conform anexei nr. 1 este prezentată în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin toate unitățile sanitare vor folosi sistemul unitar de codificare a structurilor existente în raportarile către Ministerul Sănătății și Familiei, Centrul de Calcul, Statistica Sanitară și Documentare Medicală București și către casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 5Direcțiile din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei, Centrul de Calcul, Statistica Sanitară și Documentare Medicală București din subordinea Ministerului Sănătății și Familiei, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, precum și unitățile sanitare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6prevederi contrare prezentului ordin se abroga.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8Toate unitățile sanitare din România - unități ale Ministerului Sănătății și Familiei, ale ministerelor cu rețea sanitară proprie, precum și unitățile sanitare cu practica privată - vor respecta prevederile prezentului ordin.
  Ministrul sănătății și familiei,
  Daniela Bartos
   +  Anexa 1 LISTAcuprinzând denumirea și codificarea unitară a structurilor organizatoriceale unităților sanitare din România
  Grupa Codul Grupei Secția/ Compartimentul Codul Secției/ Compartimentului Codul Grupei/ Secției Compartimentului Adulti/ Copii Codul Adulti Copii* Codul final al Sectiei/ Compartimentului
  Medicale 1 Boli infectioase 1 101 Adulti 1 1011
  Medicale 1 Boli infectioase copii 1 101 Copii 2 1012
  Medicale 1 HIV/SIDA 2 102 Adulti/ Copii 3 1023
  Medicale 1 Boli parazitare 3 103 Adulti/ Copii 3 1033
  Medicale 1 Boli profesionale 4 104 Adulti 1 1041
  Medicale 1 Cardiologie 5 105 Adulti 1 1051
  Medicale 1 Cardiologie copii 5 105 Copii 2 1052
  Medicale 1 Cronici 6 106 Adulti 1 1061
  Medicale 1 Dermatovenerologie 7 107 Adulti 1 1071
  Medicale 1 Dermatovenerologie copii 7 107 Adulti 2 1072
  Medicale 1 Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice 8 108 Adulti 1 1081
  Medicale 1 Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice copii 8 108 Copii 2 1082
  Medicale 1 Dializa peritoneala 9 109 Adulti/ Copii 3 1093
  Medicale 1 Endocrinologie 10 110 Adulti 1 1101
  Medicale 1 Endocrinologie copii 10 110 Copii 2 1102
  Medicale 1 Gastroenterologie 11 111 Adulti 1 1111
  Medicale 1 Geriatrie și gerontologie 12 112 Adulti 1 1121
  Medicale 1 Hematologie 13 113 Adulti 1 1131
  Medicale 1 Hematologie copii 13 113 Copii 2 1132
  Medicale 1 Hemodializa 14 114 Adulti 1 1141
  Medicale 1 Hemodializa copii 14 114 Copii 2 1142
  Medicale 1 Imunologie clinica și alergologie 15 115 Adulti 1 1151
  Medicale 1 Imunologie clinica și alergologie copii 15 115 Copii 2 1152
  Medicale 1 Medicina generală 16 116 Adulti/ Copii 3 1163
  Medicale 1 Medicina interna 17 117 Adulti 1 1171
  Medicale 1 Medicina muncii 18 118 Adulti 1 1181
  Medicale 1 Nefrologie 19 119 Adulti 1 1191
  Medicale 1 Nefrologie copii 19 119 Copii 2 1192
  Medicale 1 Neonatologie (nn și prematuri) 20 120 Copii 2 1202
  Medicale 1 Neonatologie (nou născuți) 21 121 Copii 2 1212
  Medicale 1 Neonatologie (prematuri) 22 122 Copii 2 1222
  Medicale 1 Neurologie 23 123 Adulti 1 1231
  Medicale 1 Neurologie pediatrica 23 123 Copii 2 1232
  Medicale 1 Oncologie medicală 24 124 Adulti 1 1241
  Medicale 1 Oncopediatrie 24 124 Copii 2 1242
  Medicale 1 Pediatrie 25 125 Copii 2 1252
  Medicale 1 Pediatrie (pedia- trie și recuperare pediatrica) 26 126 Copii 2 1262
  Medicale 1 Pediatrie (recupe- rare pediatrica) 27 127 Copii 2 1272
  Medicale 1 Pediatrie cronici 28 128 Copii 2 1282
  Medicale 1 Pneumologie 29 129 Adulti 1 1291
  Medicale 1 Pneumologie copii 29 129 Copii 2 1292
  Medicale 1 Pneumoftiziologie 30 130 Adulti 1 1301
  Medicale 1 Pneumoftiziologie copii 30 130 Copii 2 1302
  Medicale 1 Psihiatrie acuti 31 131 Adulti 1 1311
  Medicale 1 Psihiatrie pediatrica 31 131 Copii 2 1312
  Medicale 1 Psihiatrie (Nevroze) 32 132 Adulti 1 1321
  Medicale 1 Psihiatrie cronici 33 133 Adulti/ Copii 3 1333
  Medicale 1 Psihiatrie (acuti și cronici 34 134 Adulti/ Copii 3 1343
  Medicale 1 Toxicomanie 35 135 Adulti/ Copii 3 1353
  Medicale 1 Radioterapie 36 136 Adulti/ Copii 3 1363
  Medicale 1 Recuperare,medicina fizica și balneolo- gie 37 137 Adulti 1 1371
  Medicale 1 Recuperare,medicina fizica și balneolo- gie copii 37 137 Copii 2 1372
  Medicale 1 Recuperare,medicina cardiovasculara 38 138 Adulti/ Copii 3 1383
  Medicale 1 Recuperare,medicina neurologie 39 139 Adulti/ Copii 3 1393
  Medicale 1 Recuperare,medicina ortopedie și traumatologie 40 140 Adulti/ Copii 3 1403
  Medicale 1 Recuperare,medicina respiratorie 41 141 Adulti/ Copii 3 1413
  Medicale 1 Recuperare neuro- psiho-motorie 42 142 Adulti/ Copii 3 1423
  Medicale 1 Reumatologie 43 143 Adulti/ Copii 3 1433
  Medicale 1 TBC extrapulmonar 44 144 Adulti/ Copii 3 1443
  Medicale 1 Terapie intensiva coronarieni-UTIC 45 145 Adulti/ Copii 3 1453
  Medicale 1 Toxicologie 46 146 Adulti/ Copii 3 1463
  Medicale 1 Secții sanatoriale 47 147 Adulti/ Copii 3 1473
  Medicale 1 Stationar de zi 48 148 Adulti/ Copii 3 1483
  Medicale1genetică medicală49149Adulți/Copii31493
  Chirurgicale 2 Arsi 1 201 Adulti/ Copii 3 2013
  Chirurgicale 2 Anestezie și Tera- pie Intensiva-AȚI 2 202 Adulti/ Copii 3 2023
  Chirurgicale 2 Chirurgie cardio- vasculara 3 203 Adulti/ Copii 3 2033
  Chirurgicale 2 Chirurgie cardiaca și a vaselor mari 4 204 Adulti/ Copii 3 2043
  Chirurgicale 2 Chirurgie generală 5 205 Adulti 1 2051
  Chirurgicale 2 Chirurgie laparos- copica 6 206 Adulti/ Copii 3 2063
  Chirurgicale 2 Chirurgie artosco- pica 7 207 Adulti/ Copii 3 2073
  Chirurgicale 2 Chirurgie oncolo- gica 8 208 Adulti/ Copii 3 2083
  Chirurgicale 2 Chirurgie și orto- pedie pediatrica 9 209 Copii 2 2092
  Chirurgicale 2 Chirurgie pediatri- ca 10 210 Copii 2 2102
  Chirurgicale 2 Chirurgie plastica și reparatorie 11 211 Adulti/ Copii 3 2113
  Chirurgicale 2 Chirurgie toracica 12 212 Adulti/ Copii 3 2123
  Chirurgicale 2 Chirurgie vasculara 13 213 Adulti/ Copii 3 2133
  Chirurgicale 2 Ginecologie 14 214 Adulti 1 2141
  Chirurgicale 2 Ginecologie infantila 14 214 Copii 2 2142
  Chirurgicale 2 Gineco-oncologie 15 215 Adulti 1 2151
  Chirurgicale 2 Microchirurgie neurovasculara 16 216 Adulti/ Copii 3 2163
  Chirurgicale 2 Neurochirurgie 17 217 Adulti/ Copii 3 2173
  Chirurgicale 2 Obstetrica 18 218 Adulti 1 2181
  Chirurgicale 2 Obstetrica- ginecologie 19 219 Adulti 1 2191
  Chirurgicale 2 Oftalmologie 20 220 Adulti 1 2201
  Chirurgicale 2 Oftalmologie copii 20 220 Copii 2 2202
  Chirurgicale 2 Ortopedie și tra- umatologie 21 221 Adulti 1 2211
  Chirurgicale 2 Ortopedie pediatrica 21 221 Copii 2 2212
  Chirurgicale 2 Otorinolaringologie (ORL) 22 222 Adulti 1 2221
  Chirurgicale 2 Otorinolaringologie (ORL copii) 22 222 Copii 2 2222
  Chirurgicale 2 Otorinolaringologie (ORL)- implant cohlear 23 223 Adulti/ Copii 3 2233
  Chirurgicale 2 Sterilitate- infertilitate 24 224 Adulti 1 2241
  Chirurgicale 2 Sterilitate- infertilitate (Fertilizare în vitro) 25 225 Adulti 1 2251
  Chirurgicale 2 TBC osteo-articular 26 226 Adulti/ Copii 3 2263
  Chirurgicale 2 Transplant hepatic 27 227 Adulti/ Copii 3 2273
  Chirurgicale 2 Transplant medular adulti 28 228 Adulti 1 2281
  Chirurgicale 2 Transplant medular copii 28 228 Copii 2 2282
  Chirurgicale 2 Transplant renal 29 229 Adulti/ Copii 3 2293
  Chirurgicale 2 Urologie 30 230 Adulti 1 2301
  Chirurgicale 2 Urologie pediatrica 30 230 Copii 2 2302
  Servicii primare pacienti 3 Camera de garda 1 301 Adulti/ Copii 3 3013
  Servicii primare pacienti 3 Urgenta - CPU 2 302 Adulti/ Copii 3 3023
  Servicii primare pacienti 3 Urgenta - UPU 3 303 Adulti/ Copii 3 3033
  Servicii primare pacienti 3 Urgenta - MU 4 304 Adulti/ Copii 3 3043
  (la 17-05-2018, Primul tabel din anexa 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 563 din 26 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 17 mai 2018 )
  Paraclinice 4 Anatomie patologica 1 401 Adulti/ Copii 3 4013
  Paraclinice 4 Bloc Operator** 2 402 Adulti/ Copii 3 4023
  Paraclinice 4 Biochimie 3 403 Adulti/ Copii 3 4033
  Paraclinice 4 Bronhologie 4 404 Adulti/ Copii 3 4043
  Paraclinice 4 Ecografie 5 405 Adulti/ Copii 3 4053
  Paraclinice 4 Endoscopie 6 406 Adulti/ Copii 3 4063
  Paraclinice 4 Explorari functio- nale 7 407 Adulti/ Copii 3 4073
  Paraclinice 4 Explorari genetice 8 408 Adulti/ Copii 3 4083
  Paraclinice 4 Fiziokinetoterapie 9 409 Adulti/ Copii 3 4093
  Paraclinice 4 Foniatrie și/sau audiologie 10 410 Adulti/ Copii 3 4103
  Paraclinice 4 Hematologie 11 411 Adulti/ Copii 3 4113
  Paraclinice 4 Laborator de ana- lize medicale 12 412 Adulti/ Copii 3 4123
  Paraclinice 4 Laborator imunolo- gie și alergologie 13 413 Adulti/ Copii 3 4133
  Paraclinice 4 Laborator de pre- venire și control infectii 14 414 Adulti/ Copii 3 4143
  Paraclinice 4 Laborator de sana- tate mintală (LSM) 15 415 Adulti/ Copii 3 4153
  Paraclinice 4 Medicina legală 16 416 Adulti/ Copii 3 4163
  Paraclinice 4 Medicina nucleara 17 417 Adulti/ Copii 3 4173
  Paraclinice 4 Microbiologie 18 418 Adulti/ Copii 3 4183
  Paraclinice 4 Ortoptica și/sau optometrie 19 419 Adulti/ Copii 3 4193
  Paraclinice 4 Protezare 20 420 Adulti/ Copii 3 4203
  Paraclinice 4 Radiologie-imagis- tica medicală 21 421 Adulti/ Copii 3 4213
  Paraclinice 4 Radiologie dentara 22 422 Adulti/ Copii 3 4223
  Paraclinice 4 Serologie 23 423 Adulti/ Copii 3 4233
  Paraclinice 4 Transfuzii 24 424 Adulti/ Copii 3 4243
  Paraclinice 4 Virusologie 25 425 Adulti/ Copii 3 4253
  Alte structuri 5 Epidemiologie 1 501 Adulti/ Copii 3 5013
  Alte specia- litati medicale 5 Expertiza medicală a capacității de munca 2 502 Adulti 1 5021
  Alte specia- litati medicale 5 Igiena apei 3 503 Adulti/ Copii 3 5033
  Alte specia- litati medicale 5 Igiena mediului 4 504 Adulti/ Copii 3 5043
  Alte specia- litati medicale 5 Igiena școlară 5 505 Copii 2 5052
  Alte specia- litati medicale 5 Igiena radiatiilor 6 506 Adulti/ Copii 3 5063
  Alte specia- litati medicale 5 Medicina școlară 7 507 Copii 2 5072
  Alte specia- litati medicale 5 Igiena sportiva 8 503 Adulti/ Copii 3 5083
  Alte specia- litati medicale 5 Sănătate publică și management 9 509 Adulti/ Copii 3 5093
  Grupa Codul grupei Secția/ Compartimentul Codul secției compar- timentu lui Codul grupei secti- ei/com părți- mentu- lui Adulti/ Copii*) Codul adulti/ copii*) Codul final al secției compar- timentu lui
  Stomatologie Stomatologie Stomatologie Stomatologie Stomatologie Farmacie Farmacie Farmacie Farmacie Ambulator Ambulator 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 Chirurgie maxilo- faciala Ortodontie Stomatologie generală Tehnica dentara Tehnica dentara metale prețioase Farmacie clinica Farmacologie clinica Farmacie generală Laborator farmaceutic Cabinete de ambulator de specialitate Medicina de familie 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 601 602 603 604 605 701 702 703 704 801 802 Adulti/ Copii Adulti/ Copii Adulti/ Copii Adulti/ Copii Adulti/ Copii Adulti/ Copii Adulti/ Copii Adulti/ Copii Adulti/ Copii Adulti/ Copii Adulti/ Copii 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6013 6023 6033 6043 6053 7013 7023 7033 7043 8013 8023
  Legenda:*) 1 = Adulti2 = Copii3 = Adulti și copii*) Blocul operator (acolo unde este structura distinctă) va fi tratat ca și o secție paraclinica. (la 20-09-2001, Anexa 1 a fost completata de Articolul 1 din ORDINUL nr. 635 din 17 septembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 septembrie 2001 )
   +  Anexa 2 ALGORITMUL DE CODIFICAREpentru structurile unităților sanitare din RomâniaÎn realizarea nomenclatorului unic și a codificarii pentru structurile unităților sanitare au fost luate în considerare următoarele:● nomenclatorul în uz al Ministerului Sănătății și Familiei pentru secțiile de spital (85 de secții);● nomenclatorul în uz al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru secțiile de spital (44 de secții și "Alte secții" pentru poziția 45 din nomenclator);● secții și compartimente clinice cu paturi, existente în structura spitalelor din România, conform organigramelor aprobate de Ministerul Sănătății și Familiei, dar care nu se regăsesc în nomenclatoarele în vigoare;● existenta în structura spitalelor a unor secții/compartimente fără paturi (vezi UPU, CPU, camerele de garda, LSM, fertilizare în vitro etc.);● specificul și particularitățile date de secțiile de profil pentru copii, respectiv adulti;● nomenclatorul specialitatilor medicale conform Ordinului ministrului sănătății nr. 254/2000 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale și farmaceutice, supraspecializari și competente pentru rețeaua de asistența medicală.S-au definit 8 grupe majore:1. structuri cu paturi profil medical*1);2. structuri cu paturi profil chirurgical;3. servicii de primire a pacientilor: UPU, CPU, MU, camera de garda;4. laboratoare paraclinice;5. structuri existente în unități sanitare, altele decât spitale*2);6. structuri cu profil stomatologie;7. structuri cu profil farmacologie;8. ambulatoriu de specialitate.Prima cifra corespunde codului pentru grupele majore (de la 1 la 8).Următoarele doua cifre reprezintă codul secției corespunzătoare specialitatilor și/sau supraspecialitatilor medicale.A patra cifra reprezintă codul pentru profilul secției: adulti (1), copii (2) sau mixt - adulti și copii (3).Extensiile sunt reprezentate de:● cifra a cincea care reprezintă numărul de secții de același tip pentru cazul în care un spital are în organigrama aprobată de Ministerul Sănătății și Familiei mai multe secții de spital cu aceeași denumire. De exemplu, dacă conform organigramei un spital are în structura doua secții de chirurgie - Chirurgie I și Chirurgie II, codificarea pentru acestea se va face prin extensiile 1, 2 etc. la codul corespunzător chirurgiei generale 2014, adică 20411, 20412 etc. Dacă exista o singura secție în structura, extensia este 1;● "+" corespunde acelor secții de spital care au în structura compartimente de terapie intensiva. Pentru exemplul de mai sus, dacă secția Chirurgie 2 are și un compartiment AȚI sau TI, codul acestei secții va fi 20412+;● pentru ambulatoriul de specialitate codul final se formează astfel: codul cabinetului din ambulatoriul de specialitate (801) urmat de cifra 1, 2 sau 3 (adulti, copii sau adulti/copii) și de codul din 3 cifre al specialitatii respective (conform grupelor majore de la 1 la 7).De exemplu: cabinetul ambulator de endocrinologie copii va avea codul 8012110 (801 cabinet ambulator de specialitate; 2 - copii; 110 - endocrinologie).NOTĂ:Lista prezentată în anexa nr. 1 poate fi completată ulterior.*1) La nivelul unităților spitalicești se vor codifica toate structurile - compartimente, secții, laboratoare și servicii. Secțiile vor fi denumite numai în conformitate cu specialitatea corespunzătoare, nu în funcție de competente sau supraspecializari. Compartimentele vor fi denumite atât corespunzător specialitatilor, cat și competentelor și supraspecializarilor.*2) Institute de sănătate publică, centre de sănătate publică, Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate, Institutul Cantacuzino.  +  Anexa 3 CORESPONDENTAîntre raportarile curente și raportarea conform anexei nr. 1
  Denumirea Secțiilor CNAS Cod CNAS Denumirea Secțiilor/ Compartimentelor MSF Co- dul MSF Denumirea Secțiilor/ Compartimentelor Co- dul Sec- tiei
  AȚI 1 AȚI 202 Anestezie și Terapie Intensiva - AȚI 2023
  Toxicologie 268 Toxicologie 1463
  Balneofizi- oterapie și recuperare medicală 2 Balneofizioterapie și recuperare medicală 204 Recuperare, medicina fizica și balneologie 1371
  Recuperare, medicina fizica și balneologie copii 1372
  Boli infec- tioase 3 Boli infectioase 205 Boli infectioase 1011
  Boli infectioase 206 Boli infectioase 1012
  Boli parazitare 207 Boli parazitare 1033
  SIDA 264 HIV/SIDA 1023
  Cardiologie 4 Cardiologie 209 Cardiologie 1051
  Cardiologie copii 210 Cardiologie copii 1052
  Terapie intensiva coronarieni 267 Terapie intensiva coronarieni - UTIC 1453
  Chirurgie 5 Chirurgie generală 213 Chirurgie generală 2051
  Chirurgie laparoscopica 2063
  Chirurgie oncologica 2063
  Chirurgie artoscopica 2083
  Chirurgie infantila 6 Chirurgie infantila Chirurgie pediatrica 2102
  Chirurgie cardio- vasculara 7 Chirurgie cardio- vasculara 212 Chirurgie cardiovas- culara 2033
  Chirurgie cardiaca și a vaselor mari 2043
  Chirurgie vasculara Chirurgie vasculara 2133
  Chirurgie toraco- pulmonara 8 Chirurgie toraco- pulmonara 216 Chirurgie toracica 2123
  Chirurgie buco-maxilo- faciala 9 Chirurgie buco-maxilo- faciala 211 Chirurgie maxilo- faciala 6013
  Chirurgie plastica și reparatorie 10 Chirurgie plastica și reparatorie 214 Chirurgie plastica și reparatorie 2113
  Arsi 203 Arsi 2013
  Cronici 11 Cronici 217 Cronici 1061
  Dermatovene- rologie 12 Dermatovenerologie 220 Dermatovenerologie 1071
  Dermatovenerologie copii 219 Dermatovenerologie copii 1072
  Diabet-boli de nutriție și metabo- lism 13 Diabet-boli nutriție și metabolism 221 Diabet zaharat,nutriție și boli metabolice 1081
  Diabet zaharat,nutriție și boli metabolice copii 1082
  Distrofici 14 Distrofici Pediatrie(pediatrie și recuperare pediatrica) 1262
  Pediatrie(Recuperare pediatrica) 1272
  Endocrino- logie 15 Endocrinologie 223 Endocrinologie 1101
  Endocrinologie copii 224 Endocrinologie copii 1102
  Ftiziologie 16 Ftiziologie TBC extrapulmonar 1443
  Pneumoftiziologie 253 Pneumoftiziologie 1301
  Pneumoftiziologie pediatrica 252 Pneumoftiziologie pediatrica 1302
  Gastroente- rologie 17 Gastroenterologie 226 Gastroenterologie 1111
  Ginecologie 18 Ginecologie Ginecologie 2141
  Ginecologie infantila 285 Ginecologie infantila 2142
  Hematologie 19 Hematologie 228 Hematologie 1131
  Hematologie copii 1132
  Medicina generală 20 Medicina generală 231 Medicina generală 1163
  Medicina interna 21 Medicina interna 232 Medicina interna 1171
  Nefrologie 22 Nefrologie 234 Nefrologie 1191
  Nefrologie copii 1192
  Dializa peritoneala 222 Dializa peritoneala 1093
  Hemodializa 229 Hemodializa 1141
  Hemodializa copii 1142
  Neurochirur- gie 23 Neurochirurgie 236 Neurochirurgie 2173
  Microchirurgie neurovasculara 233 Microchirurgie neurovasculara 2163
  Neurologie 24 Neurologie 237 Neurologie 1231
  Neurologie copii 238 Neurologie pediatrica 1232
  Neuro- psihiatrie 25 Neuropsihiatrie
  Neuropsihiatrie 239
  Nevroze 26 Nevroze Psihiatrie(Nevroze) 1321
  Neonatologie (Nou născuți 27 Neonatologie (Nou născuți) 240 Neonatologie (nn și prematuri) 1202
  Neonatologie (nn și prematuri) Neonatologie (nn și născuți) 1212
  Obstetrica 28 Obstetrica Obstetrica 2181
  Fertilizare în vitro Sterilitate -infertili- tate (Fertilizare în vitro) 2251
  Obstetrica - ginecologie 29 Obstetrica-ginecologie 241 Obstetrica-Ginecologie 2191
  Sterilitate, infertilitate 265 Sterilitate-infertili- tate 2241
  Oftalmologie 31 Oftalmologie 242 Oftalmologie 2201
  Oftalmologie copii 243 Oftalmologie copii 2202
  Oncologie 32 Oncologie 244 Oncologie medicală 1241
  Oncopediatrie 246 Oncopediatrie 1242
  Chimioterapie
  Oncologie ginecologica 245 Gineco-oncologie 2151
  ORL 33 ORL 248 Otorinolaringologie (ORL) 2221
  ORL copii 249 Otorinolaringologie (ORL) copii 2222
  Otorinolaringologie (ORL)- implant cohlear 2233
  Ortopedie și traumatolo- gie 34 Ortopedie și traumatologie 247 Ortopedie și traumato- logie 2211
  Chirurgie și ortopedie infantila 215 Chirurgie și ortopedie pediatrica 2092
  Ortopedie pediatrica 2212
  Pediatrie 35 Pediatrie 250 Pediatrie 1252
  Pneumologie 36 Pneumologie Pneumologie 1291
  Pneumologie copii Pneumologie copii 1292
  Neonatologie (Prematuri) 37 Neonatologie (Prematuri) 235 Neonatologie (prematuri 1222
  Psihiatrie 38 Psihiatrie infantila acuti 254 Psihiatrie (acuti și cronici) 1343
  256 Psihatrie pediatrica 1312
  Toxicomanie 269 Toxicomanie 1353
  Psihiatrie acuti 39 Psihiatrie acuti 254 Psihiatrie acuti 1311
  Psihiatrie cronici Recuperare medicală 40 41 Psihiatrie cronici Recuperara medicală 259 Psihiatrie cronici Recuperare medicală- cardiovasculara 1333 1383
  Recuperare medicală - ortopedie și traumato- logie 1403
  Recuperare medicală- respiratorie 1413
  Recuperare pediatrica 262 Pediatrie (recuperare pediatrica) 1272
  Recuperare deficienti neuromotori 258 Recuperare neuro-psiho- motorie 1423
  Recuperare neurologie 261 Recuperare medicală neurologie 1393
  Recuperare medico-psiho- socială 260 Recuperare neuro-psiho- motorie 1423
  Reumatologie 42 Reumatologie 263 Reumatologie 1433
  TBC osteo- articular 43 TBC osteo-articular TBC osteo-articular 2263
  Urologie 44 Urologie 271 Urologie 2301
  Urologie pediatrica Urologie pediatrica 2302
  Transplant renal 270 Transplant renal 2293
  Transplant hepatic 2273
  Transplant medular adulti 2281
  Transplant medular copii 2282
  Alte Specialități 45 Boli profesionale 208 Boli profesionale 1041
  Geriatrie și gerontologie 227 Geriatrie și geronto- logie 1121
  Imunologie clinica și alergologie 201 Imunologie clinica și alergologie 1151
  Imunologie clinica și alergologie copii 1152
  Medicina muncii 277 Medicina muncii 1181
  Medicina legală 305 Medicina legală 4163
  Medicina școlară 276 Medicina școlară 5072
  Medicina sportiva 274 Medicina sportiva 5083
  Radioterapie 315 Radioterapie 1363
  Camera de garda Camera de garda 3013
  Laborator imunologie și alergologie Laborator imunologie și alergologie 4133
  Laborator de prevenire și control infectii nosoco- miale 322 Laborator de prevenire și control infectii nosocomiale 4143
  Laborator de sănătate mintală 317 Laborator de sănătate mintală (LSM) 4153
  Planificare familială 275
  Urgenta 273 Urgenta-CPU 3023
  Urgenta-UPU 3033
  Urgenta-MU 3043
  Stomatologie 272 Stomatologie generală 6033
  Secții sanatoriale 1473