ORDIN nr. 22 din 20 ianuarie 2006pentru aprobarea Normelor de apreciere a ovinelor și caprinelor de reproducție
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 15 februarie 2006    În temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările ulterioare,în concordanță cu deciziile Uniunii Europene 90/254, 90/255, 90/257 și 90/258,având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 790/2005 privind delimitarea competentelor instituțiilor și organizațiilor implicate în transpunerea și implementarea legislației comunitare din domeniul zootehnic cuprinse în acquis-ul veterinar,vazand Referatul de aprobare nr. 100.011 din 5 ianuarie 2006 al Direcției implementare politici de creșterea animalelor și procesarea produselor de origine animala,în baza Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de apreciere a ovinelor și caprinelor de reproducție, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Agenția Naționala pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", în calitate de autoritate competentă, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga ordinele ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 164/2003, nr. 177/2003, nr. 180/2003 și nr. 182/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2003, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
    Gheorghe Flutur
    București, 20 ianuarie 2006.Nr. 22.  +  AnexăNORMEde apreciere a ovinelor și caprinelor de reproducție