HOTĂRÂRE nr. 18 din 13 februarie 2013privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 15 februarie 2013  În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre:  +  Articolul 1(1) Se constituie Comisia comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, denumită în continuare Comisia.(2) Propunerile legislative privind legile electorale se inițiază de către parlamentari, potrivit dispozițiilor art. 74 alin. (1) din Constituția României, republicată, și se depun la Comisie.  +  Articolul 2(1) Comisia prevăzută la art. 1 se compune din 15 membri, desemnați de grupurile parlamentare din Camera Deputaților și Senat.(2) Comisia este condusă de un birou alcătuit din președinte, 3 vicepreședinți și 2 secretari.(3) Componența nominală a Comisiei și a biroului său sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(4) În condițiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, partidele politice sau grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.(5) Convocarea ședințelor Comisiei se face cu cel puțin 3 zile înainte de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către un vicepreședinte care îl înlocuiește.  +  Articolul 3(1) Ședințele Comisiei nu sunt publice.(2) În interesul desfășurării lucrărilor, Comisia poate invita să participe la dezbateri specialiști și reprezentanți ai autorităților publice sau ai unor organizații neguvernamentale.(3) Condițiile în care reprezentanții mijloacelor de informare în masă au acces la lucrările Comisiei se stabilesc de plenul acesteia.(4) Votul în Comisie este deschis.(5) Lucrările Comisiei se înregistrează și se stenografiază.  +  Articolul 4Comisia va elabora propunerile legislative privind legile electorale până la data de 30 noiembrie 2014. (la 25-06-2014, Articolul 4 a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 30 din 25 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 25 iunie 2014 )  +  Articolul 5Birourile permanente ale Camerei Deputaților și ale Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activității Comisiei.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicarea Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2012 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru avizarea propunerilor legislative depuse și elaborarea unei propuneri legislative privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 27 martie 2012, cu modificările ulterioare.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 13 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 13 februarie 2013.Nr. 18.  +  AnexaCOMPONENȚA NOMINALĂa Comisiei comune a Camerei Deputaților șiSenatului pentru elaborarea propunerilor legislativeprivind legile electoraleI. Componența Comisiei:1. Valeriu-Ștefan Zgonea, deputat, Grupul parlamentar PSD2. Eugen Nicolicea, deputat, Grupul parlamentar PSD3. Miron Tudor Mitrea, deputat, Grupul parlamentar PSD4. Viorel Chiriac, senator, Grupul parlamentar PSD (la 20-04-2013, Punctul 4. din Punctul I. , Anexa a fost modificat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 34 din 17 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 20 aprilie 2013 ) 5. Petru Gabriel Vlase, deputat, Grupul parlamentar PSD6. Doina-Elena Federovici, senator, Grupul parlamentar PSD7. Mihai Alexandru Voicu, deputat, Grupul parlamentar PNL8. Puiu Hașotti, senator, Grupul parlamentar PNL9. Ioan Ghișe, senator, Grupul parlamentar PNL10. Ioan Oltean, deputat, Grupul parlamentar PDL11. Andrei-Liviu Volosevici, senator, Grupul parlamentar PDL12. Luminița-Pachel Adam, deputat, Grupul parlamentar PP-DD13. Marton Arpad-Francisc, deputat, Grupul parlamentar UDMR14. Varujan Pambuccian, deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale15. Neagu Mihai, senator, Grupul parlamentar PCII. Componența biroului Comisiei:1. Președinte: Valeriu-Ștefan Zgonea, deputat, Grupul parlamentar PSD2. Vicepreședinte: Mihai Alexandru Voicu, deputat, Grupul parlamentar PNL3. Vicepreședinte: Andrei-Liviu Voloșevici, senator, Grupul parlamentar PDL4. Vicepreședinte: Luminița-Pachel Adam, deputat, Grupul parlamentar PP-DD5. Secretar: Marton Arpad-Francisc, deputat, Grupul parlamentar UDMR6. Secretar: Varujan Pambuccian, deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale-----