ORDIN nr. 263 din 30 martie 2018pentru închiderea vechilor evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Dolj
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 16 aprilie 2018    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) și art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se declară închise vechile evidențe de cadastru și publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unități administrativ-teritoriale din județul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru și deschiderii noilor cărți funciare, după cum urmează:a) unitatea administrativ-teritorială Amărăștii de Sus - sectorul cadastral nr. 12;b) unitatea administrativ-teritorială Calopăr - sectorul cadastral nr. 1;c) unitatea administrativ-teritorială Cârcea - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4;d) unitatea administrativ-teritorială Ciupercenii Noi - sectoarele cadastrale nr. 2, 3 și 5;e) unitatea administrativ-teritorială Dăbuleni - sectorul cadastral nr. 4;f) unitatea administrativ-teritorială Dioști - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7, 8, 9 și 10;g) unitatea administrativ-teritorială Giubega - sectoarele cadastrale nr. 5 și 6;h) unitatea administrativ-teritorială Giurgița - sectorul cadastral nr. 1;i) unitatea administrativ-teritorială Izvoare - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 și 13;j) unitatea administrativ-teritorială Robănești - sectoarele cadastrale nr. 1 și 2;k) unitatea administrativ-teritorială Vârvoru de Jos - sectorul cadastral nr. 1.  +  Articolul 2(1) De la data deschiderii cărților funciare din oficiu, orice alte evidențe de cadastru și publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral și noile cărți funciare.(2) Vechile evidențe se păstrează în arhiva biroului teritorial și pot fi consultate pentru istoric.(3) Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri și alte evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului și deschiderii noilor cărți funciare, pe sectoarele cadastrale din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, își pierd valabilitatea.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Radu-Codruț Ștefănescu
    București, 30 martie 2018.Nr. 263.-----