HOTĂRÂRE nr. 211 din 12 aprilie 2018privind transmiterea imobilului 3282 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța, județul Constanța
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 16 aprilie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului 3282, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța, județul Constanța, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.  +  Articolul 2După preluare, imobilul transmis potrivit art. 1 se va utiliza pentru construcția de locuințe sociale prin programe de incluziune și programe cu fonduri europene, în termen de 10 ani de la preluarea imobilului, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 172/2016.  +  Articolul 3În cazul în care nu se respectă destinația imobilului și termenul prevăzute la art. 2, acesta revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și va opera, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 12 aprilie 2018.Nr. 211.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului 3282 care se transmite din domeniul public al statului
  și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța, județul Constanța,
  și se declară din bun de interes public național în bun de interes public local
  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaValoarea de inventar (în lei)Elementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastralePersoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  1070888.19.01Imobil 3282Județul Constanța, municipiul Constanța, zona industrială Palas4.707.128,971. Construcții: Pavilionul B: - Suprafață construită - 313,60 mp - Suprafață desfășurată - 627,20 mp- Valoare contabilă - 199.849,60 lei2. Amenajări la terenuri: - Platforme asfaltate - 2.652 mp - Valoarea contabilă - 20.203,92 lei3. Suprafața terenului - 5,0191 ha Valoare contabilă teren - 4.487.075,45 leiTotal valoare contabilă imobil - 4.707.128,97 lei C.F. 227407 Nr. cad. 227407Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI - 4183229Municipiul Constanța CUI - 4785631 - domeniul public
  -----