DECIZIE nr. 120 din 15 martie 2018privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru simplificare administrativă, creșterea gradului de absorbție, a eficienței și impactului implementării fondurilor europene structurale și de investiții
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 16 martie 2018  În temeiul art. 18 alin. (1) și art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se constituie Grupul de lucru interministerial pentru simplificare administrativă, creșterea gradului de absorbție, a eficienței și impactului implementării fondurilor europene structurale și de investiții, denumit în continuare Grupul de lucru, organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică.  +  Articolul 2(1) Coordonarea Grupului de lucru este asigurată de către domnul Tudor-Bogdan Rogin, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului. (2) Grupul de lucru este format din reprezentanții la nivel tehnic ai ministerelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, desemnați prin ordin al ministrului.(3) La ședințele Grupului de lucru pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai altor instituții publice cu atribuții în domeniu.(4) Secretariatul Grupului de lucru este asigurat de către cabinetul consilierului de stat coordonator al Grupului de lucru.  +  Articolul 3În vederea îndeplinirii scopului propus, Grupul de lucru colaborează cu instituțiile europene relevante.  +  Articolul 4Grupul de lucru se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 5În cadrul primei ședințe a Grupului de lucru se aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare.  +  Articolul 6Grupul de lucru înaintează Guvernului, lunar sau ori de câte ori i se solicită acest lucru, informări cu privire la activitatea și la rezultatele obținute.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  București, 15 martie 2018.Nr. 120.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA
  Grupului de lucru interministerial pentru simplificare administrativă, creșterea gradului de absorbție,
  a eficienței și impactului implementării fondurilor europene structurale și de investiții
  1. Ministerul Fondurilor Europene2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice3. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale4. Ministerul Finanțelor Publice5. Ministerul Transporturilor
  ----