ORDIN nr. 2.253 din 27 februarie 2018pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 13 martie 2018  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și Avizul Consiliului Concurenței comunicat cu Adresa nr. 1.153 din 14 februarie 2018,luând în considerație prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de minimis pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 27 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 31 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Sursa de finanțare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 2 «Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii», prioritatea de investiții 2.2 - «Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor».(2) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 629,74 milioane euro, aproximativ 2.929,55 milioane lei, respectiv 535,28 milioane euro, aproximativ 2.490,12 milioane lei, finanțare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și 94,46 milioane euro, aproximativ 439,43 milioane lei, contribuția națională prin bugetul de stat (BS).(3) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 503,79 milioane euro, aproximativ 2.343,63 milioane lei, reprezentând atât finanțare FEDR, cât și contribuția națională prin bugetul de stat.(4) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 125,95 milioane euro, aproximativ 585,92 milioane lei, reprezentând atât finanțare FEDR, cât și contribuția națională prin bugetul de stat.(5) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate și surse de finanțare este următoarea:- milioane euro -
  Tip ajutor acordatAnul2017201820192020Total
  Ajutor de stat regionalBuget total, din care:125,95125,95125,94125,95503,79
  FEDR107,06107,06107,05107,05428,22
  Buget de stat18,8918,8918,8918,9075,57
  Ajutor de minimisBuget total, din care: 31,4831,4831,4931,50125,95
  FEDR26,7626,7626,7726,77107,06
  Buget de stat4,724,724,724,7318,89
  2. Articolul 32 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 630.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Iuliana Camelia Coporan,
  secretar general adjunct
  București, 27 februarie 2018.Nr. 2.253.-----