ORDIN nr. 2.254 din 27 februarie 2018pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 12 martie 2018  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și Avizul Consiliului Concurenței comunicat cu Adresa nr. 1.153 din 14 februarie 2018, luând în considerare prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operațional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 2 iunie 2016, se modifică după cum urmează:1. Articolul 27 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Sursa de finanțare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 2 «Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii», prioritatea de investiții 2.1 «Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri» - 2.1.A. Microîntreprinderi.(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 527,65 milioane euro, aproximativ 2.454,63 milioane lei, respectiv 448,50 milioane euro, aproximativ 2.086,42 milioane lei, finanțare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și 79,15 milioane euro, aproximativ 368,21 milioane lei, contribuția națională prin bugetul de stat (BS).(3) Repartizarea anuală orientativă a sumelor alocate este următoarea: - milioane euro -
  Anul2017201820192020Total
  Buget total, din care: 90,04145,78145,78146,05527,65
  FEDR76,53123,90123,90124,17448,50
  Buget de stat13,5121,8821,8821,8879,15
  2. Articolul 28 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 2.640.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Iuliana Camelia Coporan,
  secretar general adjunct
  București, 27 februarie 2018.Nr. 2.254.----